Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. LUTY.
 • LUTY. Pałac Branickich. Widok z bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  LUTY

  • 27 lutego  2014 r. – Posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB (zatwierdzenie projektuRegulaminu pracy Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB, przedstawienie propozycji podziału Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB, omówienie propozycji zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB)

      Galeria 

   

  • 27 lutego  2014 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego (zatwierdzenie tematyki oraz kierowników prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015, ustalenie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w roku akademickim 2014/2015)

   

  • 19 lutego  2014 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (ustalenie limitu przyjęć na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015, ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015, ustalenie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  na studia stacjonarne doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 z regulaminem postępowania konkursowego na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015)

   

  • 17 lutego  2014 r. - przesłanie do Dziekanów poszczególnych Wydziałów projektu zmiany Uchwały Senatu nr 102/2012 w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

   

  • 17 lutego  2014 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (podjęcie Uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rok akademicki 2014/2015, podjęcie Uchwały w sprawie harmonogramu postępowania konkursowego na studia stacjonarne doktoranckie na rok akademicki 2014/2015,podjęcie Uchwały w sprawie  ustalenia limitu przyjęć na studia stacjonarne doktoranckie na rok akademicki 2014/2015)
     
  • 17 lutego 2014 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko i Prorektora ds. Studenckich – prof. dr hab. Adriana Chabowskiego z Kierownikiem Działu Informatyki i Teletransmisji w sprawie ankietyzacji zajęć dydaktycznych