Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MARZEC.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  MARZEC

   

   

  • 28 marca 2014 r. - WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  •  27 marca 2014 r. – Senat UMB (zmiana Uchwały Senatu nr 18/2012 z 28.03.2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek UMB określających zasady tworzenia planów studiów i programów kształcenia dla określonych kierunków, form, poziomów i profili kształcenia studiów wyższych; zmiana Uchwały nr 19/2012 z 28.03.2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek UMB określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich; zmiana Uchwały Senatu nr 102/2012 z dnia 19.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB)

   

  • 27 marca 2014 r. –  WF  – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (uchwalenie Regulaminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2014/2015)

   

  • 26 marca 2014 r. -  WL - Rada Wydziału Lekarskiego z  Oddziałem Stomatologii i Oddziałem nauczania w Języku Angielskim (przyjęcie wzoru sylabusa na studia doktoranckie)

   

  • 24 marca 2014 r. WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana w składzie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana wzoru matryc efektów kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów

   

  • 12 marca 2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z  Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zamiana Uchwały nr 451/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   

  • 10 marca 2014 r. – WL -  spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego  z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim – prof. dr hab. Iriną Kowalską w sprawie zmiany wzorów sylabusów obowiązujących na Wydziale

   

  •  04 marca 2014 r. – Senat UMB (zatwierdzenie Kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB, ustalenie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2014/2015)

   

  • 03 marca 2014 r.WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie zmian w Regulaminie studiów Doktoranckich)