Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w dniu 27.02.2014 r..