Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko z przedstawicielem.
  • Spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko z przedstawicielem. Pałac Branickich. Widok z bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

    Spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko z przedstawicielem

    STN w sprawie zmian w Regulaminie Rankingu Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego UMB w dniu 23.01.2014 r.