Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. KWIECIEŃ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  KWIECIEŃ

   

  • 28 kwietnia 2014 r. – Zarządzenie nr 32/2014 Rektora UMB  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB

   

  • 28 kwietnia 2014 r.  - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu  

   

  • 23 kwietnia 2014 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa zatwierdzenia zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,  sprawa zatwierdzenia zmian w Regulaminie Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, sprawa zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  na rok akademicki 2014/2015)

   

  • 23 kwietnia 2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Lekarskim, na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie efektów kształcenia na studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim, na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich, zatwierdzenie wzoru sylabusa obowiązującego na Środowiskowych Studiach Doktoranckich w Języku Angielskim Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim)

   

  • 16 kwietnia 2014 r. - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. Elżbietą Skrzydlewską w sprawie propozycji zmian w Uchwale Senatu nr 102/2012 oraz w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB

   

  • 16 kwietnia 2014 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Hanną Bachórzewską-Gajewską – w sprawie realizacji działań doskonalących na rok akademicki 2013/2014
  •  
  • 15 kwietnia 2014 r. - WL - posiedzenie grupy roboczej Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim kierunku lekarsko-dentystycznego w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na cykl kształcenia 2014-2020 

   

  • 11 kwietnia 2014 r. - WNoZ - spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu ze studentami i starostami w sprawie uwag i propozycji dotyczących podniesienia jakości kształcenia na Wydziale

   

  • 10 kwietnia 2014 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego (Opinia dotycząca zmiany Regulaminu Studiów Stacjonarnych UMB oraz Regulaminu Studiów Niestacjonarnych UMB, Opinia dotycząca zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich UMB, Opinia dotycząca zmiany Regulaminu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim UMB, zatwierdzenie wzoru sylabusa przedmiotu na Środowiskowych Studiach Doktoranckich w Języku Angielskim na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, sprawa uchwalenia planów i programów kształcenia na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia (studia I i II stopnia), planów i programów studiów na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2014/2015)

   

  • 04 kwietnia 2014 r. – WF -  spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym – prof. dr hab. Maciejem Szmitkowskim – w sprawie realizacji działań doskonalących na rok akademicki 2013/2014

    

  • 03 kwietnia 2014 r. - WL - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim – prof. dr hab. Bożeną Sobkowicz – w sprawie realizacji działań doskonalących na rok akademicki 2013/2014