Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą 23.04.2014.
  • Ostatnia zmiana 26.05.2015 przez Biuro Karier

    Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą 23.04.2014