Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MAJ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  MAJ

  • 29 maja 2014 r. - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącym Parlamentu Studentów Rafałem Kucharskim w sprawie organizowanego przez studentów konkursu na najlepszego nauczyciela

   

  •  29 maja 2014 r. - Senat UMB

   

  • 21 maja 2014 r. -  WL – posiedzenie grupy roboczej kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  • 20 maja 2014 r. - WNoZ - spotkanie kierownika studiów doktoranckich  na Wydziale Nauk o Zdrowiu - dr hab. Zyty Wojszel z doktorantami w sprawie ankietyzacji zajęć dydaktycznych

   

  • 19 maja 2014 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa zmian w Wydziałowym Zespole ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz zmian w  Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Praktyk Zawodowych)

   

  • 15 maj 2014 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  na rok akademicki 2015/2016)

   

  • 14 maja 2014 r. -  WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  (ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016 oraz  ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016 na studia prowadzone w języku angielskim)

   

  •  12 maja 2014 r. - posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości kształcenia w UMB

   

  •  06 maja 2014 r. - WL – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem  Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab.  Iriną Kowalską – w sprawie realizacji działań doskonalących na rok akademicki 2013/2014

   

  •  6 maja 2014 r. - WNoZ -  podczas Gali w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu rozstrzygnięto  konkurs na Asystenta Roku i Najsympatyczniejszego Studenta Wydziału Nauk o Zdrowiu 2013/2014 r.Asystentem Roku 2013/2014 została – mgr Ewa Pasieka z Zakładu Radiologii. Drugie miejsce zajęła – mgr Marta Jastrzębska-Mierzyńska z Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego a trzecie – Anna Kalinowska z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej. Najsympatyczniejszym studentem okazała się Sylwia Manias, II miejsce zajęła Agnieszka Bogucka, III miejsce na podium przypadło dla Pauliny Małachwiej.

   

  • 6 maja 2014 r. - zostały rozlosowane cenne nagrody rzeczowe wśród studentów, biorących udział w elektronicznej ankietyzacji zajęć dydaktycznych. Wśród nagród znalazły się przede wszystkim bardzo interesujące książki, a ponadto torby uczelniane wypełnione gadżetami, etui na płyty, słuchawki i wiele innych. Nagrody rozlosowane zostały przez prof. dr hab. Adriana Chabowskiego - Prorektora ds. Studenckich, prof. dr hab. Barbarę Mroczko - Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Rafała Kucharskiego - Przewodniczącego Parlamentu Studentów.

      Galeria

   

  • 5 maja 2014 r. - WF - posiedzenie grupy roboczej Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB kierunku Analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej