Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szkolenia z przedsiebiorczości .