Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. CZERWIEC.
 • CZERWIEC. Pałac Branickich nocą. Widok od strony bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  CZERWIEC

   

  • 26 czerwca 2014 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (przyjęcie oceny efektów kształcenia przedłożonej przez Dziekana Wydziału)

   

  • 25 czerwca 2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego (zmiana Uchwały Rady Wydziału nr 193/13 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Praktyk, procedury monitorowania praktyk i wzoru ankiety oceny praktyk)

   

  • 25 czerwca 2014 r. - Senat UMB (zatwierdzenie efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

   

  •  23 czerwca 2014 r. – spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – dr Eweliną Dargiewicz i przedstawicielami Wydziałowych Zespołów w celu omówienia warunków dostępu osób niepełnosprawnych do obiektów UMB

   

  • 23 czerwca 2014 r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu  (zatwierdzenie planu i programu  studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie planów i programów  studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015, zmiana Uchwały RW nr 37/2014 w sprawie zatwierdzenia matryc efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na WNoZ)

   

  • 09 czerwca 2014 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB w celu omówienia zmian wprowadzonych w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

   

  • 5 czerwca 2014 r. – udział Doroty Bayer w konferencji naukowo-szkoleniowej „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów -  metody jakościowe i ich rola w badaniach rynku pracy”

   

  • 04 czerwca 2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego (zatwierdzenie planu studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2014/2015, zatwierdzenie programów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na  poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015)
  • 02 czerwca 2014 r. – WnoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu