Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. WRZESIEŃ.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  WRZESIEŃ

   

  • 29 września 2014 r. - Senat UMB

   

  • 25 września 2014 r. - WF -  Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych, raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w roku akad. 2013/2014)

   

  • 24 września 2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały Rady Wydziału Nr 451/12 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2013/2014, zatwardzienie Raportu Końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2013/2014)

   

  • 22 września 2014  r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2013/2014, zatwierdzenie Raportu Zbiorczego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Raportu Końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2013/2014)

   

  • 21-24 września 2014 r. - udział prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB oraz mgr Doroty Bayer - pracownika Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB w szkoleniu w Zakopanem pt. " Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni w systemie zapewnienia jakości kształcenia - przepis, praktyka, problemy"

   

  • 10 września 2014 r. - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Kierownikiem Działu Informatyki i Teletransmisji - mgr iż. Jarosławem Ogonowskim w sprawie podsumowania wyników ankietyzacji za rok 2013/2014

   

  • 8 września 2014 r. - udział prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB oraz Doroty Bayer - pracownika Biura ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w konferencji  "Kwalifikacje dla każdego - Nowe podejście do uczenia się przez całe życie"

    

  • 4 września 2014 r. - spotkanie Przewodniczącej Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr  hab. Iriną Kowalską w sprawie zaleceń KAAUM

   

  • 2 września 2014 r. - zebranie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB