Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Horyzont.
  • Ostatnia zmiana 25.08.2023 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

    Horyzont

    W przypadku zainteresowania konkursami finansowanymi ze środków Programów Ramowych Unii Europejskiej prosimy o kontakt z Działem Rozwoju i Ewaluacji:

    Maria Szlachta maria.szlachta@umb.edu.pl 85 686 5116,

    Monika Maksimowicz monika.maksimowicz@umb.edu.pl 85 748 5523.