Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. GRUDZIEŃ.
 • GRUDZIEŃ. Pałac Branickich. Widok z bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  GRUDZIEŃ

  •  22 grudnia 2014 r. - WL - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr hab. Iriną Kowalską w sprawie regulaminu hospitacji praktyk zawodowych

    

  • 22 grudnia 2014 r. - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Kierownikiem Działu Promocji i Rekrutacji Hanną Sarosiek oraz pracownikiem Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Dorotą Bayer - w sprawie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w UMB

   

  • 18 grudnia 2014 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  • 11  grudnia 2014 r. - posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry 

   

  • 3 grudnia 2014 r. – spotkanie organizacyjne przewodniczącej Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko z nowo powołanym przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Ziemowitem Ziętkowskim

   

  • 3 grudnia  2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  • 2 grudnia 2014 r. – spotkanie w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się (prof. dr hab. Adrian Chabowski, dr hab. Teresa Sierpińska, dr hab. Katarzyna Socha, dr Barbara Jankowiak, mgr Hanna Sarosiek, mgr Dorota Bayer)