Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. STYCZEŃ.
 • STYCZEŃ. Pałac Branickich. Widok z bramy wjazdowej. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  STYCZEŃ

   

   

  • 30 stycznia 2015 r. – WF -  Rady Pedagogiczne na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  • 29 stycznia 2015 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB)

   

  • 29 stycznia 2015 r.  - WNoZ - posiedzenie Rady Pedagogicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  • 26 stycznia 2015 r. -WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana w planach nauczania w roku akademickim 2014/2015)

   

  • 21 stycznia 2015 r. - WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (powołanie koordynatora ds. weryfikacji efektów uczenia się nabytych poza uczelnią, zmiana Uchwały nr 30/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu Hospitacji Zajęć Dydaktycznych)

   

  • 14 stycznia 2015 r. - Senat UMB  (zatwierdzenie  wzoru ankiet oceny nauczycieli akademickich)

   

  • 12 stycznia 2015 r.  - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z  Prorektorem ds. Studenckich - prof. dr hab. Adrianem Chabowskim w sprawie ankietyzacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015

   

  • 12 stycznia 2015 r.  - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z  kierownikiem Działu Informatyki i Teletransmisji - mgr inż. Jarosławem Ogonowskim w  sprawie omówienia stanu wdrożenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych w zintegrowanym systemie