Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w sprawie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w UMB.