• Ostatnia zmiana 27.11.2018 przez Zakład Medycyny Klinicznej

  Publikacje

      Publikacje naszych studentów

  1. Bogusz J.: Pacjent chory na dnę moczanową. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2012, 4, 16: 16-17.

  2. Bogusz J.: Pacjent z dną moczanową, problemy pielęgniarskie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2013, 4: 12-13.

  3. Bogusz J. Udział pielęgniarki w niefarmakologicznym leczeniu dny moczanowej. W: Wielowymiarowość współczesnej medycyny. E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk et al. (red.),  Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,Białystok, 2012: 457-464. 

  4. Lewczuk K., Łagoda K., Bachórzewska-Gajewska H.: Pacjent z przewlekłym zapaleniem truzstki - studium przypadku.W: Zdrowie z XXI
   wieku. Jankowiak B., Kowalewska B., Rolka H. (red.), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2016: 447 - 456

  5. Murzyn K., Łagoda K., Bachórzewska-Gajewska H.: Problemy pielęgnacyjne pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów - studium przypadku. W: Zdrowie z XXI wieku. Jankowiak B., Kowalewska B., Rolka H. (red.), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2016: 457 - 466.

  6. Krahel P.: Opieka pielęgniarska oraz działania terapeutyczno-opiekuńcze wobec pacjenta po angioplastyce naczyń wieńocwych - studium
   przypadku. W: Zdrowie z XXI wieku. Jankowiak B., Kowalewska B., Rolka H. (red.), wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2016: 487-498.

  7. Krahel P., Łagoda K.: Opieka nad pacjentem z infekcją wyołaną  clostridium difficile - studium przypadku. W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska - Kułak E., Cybulski M. (red.). Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2016., tom II, str. 309-322.

  8. Lewczuk K., Łagoda K.: Patologiczne korzystanie z Internetu przez studentów trzech białostockich uczelni. W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska - Kułak E., Cybulski M. (red.). Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2016, tom II, str. 185 - 203.

  9. Borowska E., Łagoda K.: Depresja u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi w starszym wieku W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska - Kułak E., Cybulski M. (red.). Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2016. tom I, str. 264-278

  10. Aniśko P.  Łagoda K.: Chłoniaki nieziarnicze w populacji dzieci i młodzieży. W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska - Kułak E., Cybulski M. (red.). Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2016,  tom I, str. 251-263.

  11. Borowska E., Charkiewicz A.E., Omeljaniuk W.J.: Ocena zawartości składników mineralnych w dietach mężczyzn w wieku 18 - 37 lat uczęszczających na siłownię w Białymstoku. W: Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. Kowalczuk K., Krajewska - Kułak E., Cybulski M. (red.). Wyd. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2016. tom I, str. 205-216.

  12. Krahel P., Łagoda K.: Eksperymenty medyczne w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. W: Sytuacje trudne w ochronie zdrowia. Lankau A., Kondzior D., Krajewska - Kułak E. (red.). Wyd. Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku, Białystok 2016, str. 181 - 193.