Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. LUTY.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  LUTY

   

  • 25 lutego 2015 r. – Senat UMB (przyjęcie Kodeksu etyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

   

  • 25 lutego 2015 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (powołanie Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji)

   

  • 25 lutego 2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim - Prorektorem ds. studenckich w sprawie zmian w regulaminiach studiów oraz w ankietach studenckich

   

  • 25 lutego 2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Marią Reklewską przedstawicielem studentów w Wydziałowym Zespole ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB na Wydziale Lekarskim w sprawie zmian w ankietach studenckich
  • 23 lutego 2015 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

  • 12 lutego 2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim - Prorektorem ds. studenckich w celu omówienia wyników kontroli NIK Ochrona praw autorskich w pracach dyplomowych w szkołach wyższych przeprowadzonej w 14 publicznych szkołach wyższych