Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MARZEC.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  MARZEC

   

   

  • 26 marca 2015 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (powołanie Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji na Wydziale Farmaceutycznym  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, uchwalenie regulaminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na kierunki: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia w roku akademickim 2015/2016)

   

  • 25 marca 2015 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (przyjęcie regulaminu egzaminu wstępnego na I rok studiów na kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne w roku 2015/2016, zmiana Uchwały nr 395/12 w sprawie powołania Rady Programowej, zatwierdzenie zmian do Regulaminu studiów doktoranckich)

   

  •  25 marca 2015 r. - spotkanie z Prorektorem ds. Studenckich oraz Dziekanami poszczególnych Wydziałów w sprawie regulaminów studiów UMB 

   

  • 24 marca 2015 r. - udział prof. dr hab. Barbary Mroczko i mgr Doroty Bayer w spotkaniu w sprawie nagród z Komisją ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień

   

  • 23 marca 2015 r.  - wydanie przez pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB - prof. dr hab. Barbarę Mroczko -  opinii w sprawie propozycji harmonogramu ramowego roku akademickiego 2015/2016

   

  • 20 marca 2015 r. - spotkanie  z Prorektorem ds. Studenckich oraz Dziekanami poszczególnych Wydziałów w sprawie regulaminów studiów UMB

   

  • 19 marca 2015 r. – Senat UMB

   

  • 17 marca 2015 r. - spotkanie w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

   

  • 16 marca 2015 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (powołanie Komisji ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

   

  • 03 marca 2015 r. – spotkanie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB