Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. CZERWIEC.
 • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  CZERWIEC

   

  • 29 czerwca  2015 r. - Senat UMB (uchwalenie znowelizowanego Statutu UMB, zmiana Uchwały nr 18/2012 Senatu UMB w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek UMB określających zasady tworzenia planów studiów i programów kształcenia dla określonych kierunków, form, poziomów i profili kształcenia, zmiana Uchwały nr 19/2012 Senatu UMB w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych UMB określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich, zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2015 na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

    

  • 26 czerwca  2015 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ( zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, uchwalenie programów studiów, w tym planów studiów na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia (studia I i II stopnia), studiach doktoranckich, studiach podyplomowych w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016, przyjęcie oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia przedłożonej przez Dziekana Wydziału)

    

  • 24 czerwca 2015 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2015/2016, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016, zmiana Uchwały Rady Wydziału nr 451/12 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   

  • 23 czerwca  2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Przewodniczącym Samorządu Studentów Hubertem Janowskim oraz V-ce Przewodniczącym Jakubem Iżyckim w sprawie Nagrody Studentów UMB przyznawanej dla najlepszych nauczycieli akademickich

   

  • 22 czerwca  2015 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie efektów kształcenia, programów studiów oraz planu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016, zatwierdzenie efektów kształcenia, programów studiów oraz planów studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku  akademickim 2015/2016, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016)

   

  • 2 czerwca 2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim – Prorektorem ds. Studenckich UMB w sprawie zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz ankietyzacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015