Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. spotkania z Dziekanami poszczególnych Wydziałów dotyczące działań doskonalących zawartych w Raporcie Podsumowującym z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2015/2016 w dniu 3.11.2016 r..
  • spotkania z Dziekanami poszczególnych Wydziałów dotyczące działań doskonalących zawartych w Raporcie Podsumowującym z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2015/2016 w dniu 3.11.2016 r..
  • Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

    spotkania z Dziekanami poszczególnych Wydziałów dotyczące działań doskonalących zawartych w Raporcie Podsumowującym z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2015/2016 w dniu 3.11.2016 r.