Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wersje archiwalne dokumentów.