Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wersje archiwalne dokumentów.
  • Wersje archiwalne dokumentów.