• Ostatnia zmiana 18.12.2019 przez Szkoła Doktorska

  Rada programowa

   

  Rada Programowa Szkoły Doktorskiej

  Uniwersytetu Medycznego działa w składzie:

   

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska,

  prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz,

  prof. dr hab. Karol Kamiński,

  dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska,

  dr hab. Zyta Beata Wojszel,

  dr hab. Michał Tomczyk,

  mgr Karolina Nowak - przedstawiciel doktorantów.