• Ostatnia zmiana 12.09.2019 przez Szkoła Doktorska

  Rada programowa

   

  Rada Programowa Szkoły Doktorskiej

  Uniwersytetu Medycznego działa w składzie:

   

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska,

  dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska,

  dr hab. Zyta Beata Wojszel

  mgr Karolina Nowak - przedstawiciel doktorantów.