• Ostatnia zmiana 14.10.2021 przez Szkoła Doktorska

  Rada programowa

   

  Rada Programowa Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego

   

  W skład Rady Programowej Szkoły Doktorskiej wchodzą następujące osoby:


  1) prof. dr hab. Małgorzata Brzóska dyscyplina nauki farmaceutyczne
  przewodnicząca Rady Programowej,

  2) prof. dr hab. Karol Kamiński dyscyplina nauki medyczne,
  3) prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz dyscyplina nauki o zdrowiu,
  4) prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowskadyscyplina nauki medyczne,
  5) prof. dr hab. Ewa Olszewska dyscyplina nauki medyczne,
  6) dr hab. Michał Tomczyk dyscyplina nauki farmaceutyczne,
  7) dr hab. Zyta Beata Wojszel dyscyplina nauki medyczne,
  8) dr hab. inż. Małgorzata Elżbieta Zujko – dyscyplina nauki o zdrowiu,
  9) lek. Natalia Zieleniewska – przedstawiciel doktorantów,
  10) mgr Małgorzata Grudzińskaprzedstawiciel doktorantów.