Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rada programowa.
 • Ostatnia zmiana 21.12.2023 przez Szkoła Doktorska

  Rada programowa

   

  Rada Programowa Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego

   

  W skład Rady Programowej Szkoły Doktorskiej wchodzą następujące osoby:


  1) prof. dr hab. Małgorzata Brzóska dyscyplina nauki farmaceutyczne
  przewodnicząca Rady Programowej,

  2) prof. dr hab. Michał Ciborowski dyscyplina nauki medyczne,

  3) prof. dr hab. Karol Kamiński dyscyplina nauki medyczne,
  4) prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz dyscyplina nauki o zdrowiu,
  5) prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowskadyscyplina nauki medyczne,
  6) prof. dr hab. Ewa Olszewska dyscyplina nauki medyczne,
  7) prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel dyscyplina nauki medyczne,

  8) dr hab. Michał Tomczyk dyscyplina nauki farmaceutyczne,
  9) dr hab. inż. Małgorzata Elżbieta Zujko – dyscyplina nauki o zdrowiu,
  10) lek. Katarzyna Konończuk – przedstawiciel doktorantów,
  11) lek. Mateusz Zarzeckiprzedstawiciel doktorantów.