Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rada programowa.
 • Ostatnia zmiana 08.04.2022 przez Szkoła Doktorska

  Rada programowa

   

  Rada Programowa Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego

   

  W skład Rady Programowej Szkoły Doktorskiej wchodzą następujące osoby:


  1) prof. dr hab. Małgorzata Brzóska dyscyplina nauki farmaceutyczne
  przewodnicząca Rady Programowej,

  2) prof. dr hab. Karol Kamiński dyscyplina nauki medyczne,
  3) prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz dyscyplina nauki o zdrowiu,
  4) prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowskadyscyplina nauki medyczne,
  5) prof. dr hab. Ewa Olszewska dyscyplina nauki medyczne,
  6) prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel dyscyplina nauki medyczne,

  7) dr hab. Michał Ciborowski dyscyplina nauki medyczne,

  8) dr hab. Michał Tomczyk dyscyplina nauki farmaceutyczne,
  9) dr hab. inż. Małgorzata Elżbieta Zujko – dyscyplina nauki o zdrowiu,
  10) lek. Katarzyna Konończuk – przedstawiciel doktorantów,
  11) lek. Natalia Zieleniewskaprzedstawiciel doktorantów.