Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół AMB/UMB w Ameryce Północnej.