Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 23.04.2024 przez Administrator UMB

  Aktualności

             


   

  3 grudnia 2021 r. - spotkanie grupy roboczej Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku Farmacja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

  24 listopada 2021 r. - zatwierdzenie raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2020/2021

   

   


   

  15 października 2021 r. - propozycja działań w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2020/2021 – Samorządu Doktorantów

   


   

  15 października 2021 r. - propozycja działań w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2020/2021 – Samorządu Studentów

   


   

  14 października 2021 r. - raport Dyrektora Biblioteki z przeglądu zasobów Biblioteki UMB wspomagających proce kształcenia

   


   

  11 października 2021 r. - raport Kanclerza z przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia za rok akademicki 2020/2021

   


   

  30 września 2021 r. - Uchwała nr 21/2021 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB z dnia 29 września 2021 r.  w sprawie zatwierdzenia Raportu Końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w roku akademickim 2020/2021

   


   

  13 września 2021 r. - raport Prorektora ds. Kształcenia z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok 2020

   


   

  23 czerwca 2021 r. - WF - Uchwała Rady Wydziału nr 19/2021  dnia 23.06.2021 r.  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu prakty zawodowych na kierunku Kosmetologia

   


   

  11 czerwca 2021 r. -  WL -  spotkanie grupy roboczej  kierunku lekarskiego  ED Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim

   


   

  26 marca 2021  r. - WF - spotkanie grupy roboczej Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku Farmacja Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

  26 marca 2021 r.  - WL - spotkanie grupy roboczej  kierunku lekarskiego  ED Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim

   


   

  17 marca 2021 r. - WF - spotkanie grupy roboczej Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku Analityka Medyczna  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w sprawie planu hospitacji on-line

   


   

  11 marca 2021 r. - WF - spotkanie grupy roboczej Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku Kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

  02 marca 2021 r. WF - spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

  24 lutego 2021 r. -WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim

   


   

  16 lutego 2021 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych)

   


   

  16 lutego 2021 r. - podział Uczelnianego  Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB na zespoły

   


   

  28 stycznia 2021 r. - Uchwała nr 21/21 Senatu UMB z dnia 28.01.2021 r. w sprawie optymalizacji planów studiów na wszystkich kierunkach UMB

   


   

  26 stycznia 2021 r. - Zarządzenie nr 5/2021 Rektora UMB z dnia 26.01.2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów w semestrze ziomowym roku akademickiego 2020/2021

   


   

  20 stycznia 2021 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim (Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych)

   


   

  13 stycznia 2021 r. - WF - spotkanie grupy roboczej Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

     26 listopada 2020 r.  Senat UMB (Uchwała nr 240/2020  w sprawie zatwierdzenia raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2019/2020)

   


   

  26 listopada 2020 r. - WF - spotkanie grupy roboczej Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku Kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

  12 listopada 2020 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (regulamin praktyk zawodowych, regulamin procesu dyplomowania)

   


   

  15 października 2020 r. - propozycja działań w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2019/2020 – Samorządu Studentów

   


   

  15 października 2020 r. - propozycja działań w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2019/202o – Samorządu Doktorantów

   


   

  15 października 2020 r. - WL - raport końcowy Wydziałowej Komisji  oraz raport zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia w roku akademickim za rok akademicki 2019/2020

   


   

  6 października 2020 r. - WNoZ – raport końcowy z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2019/2020

   


   

  1 października 2020 r.  - WF - raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia w roku akademickim za rok akademicki 2019/2020

   


   

  30 września  2020 r. - posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

   


   

  25 września 2020  r. – raport kanclerza z przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia

   


   

  18 czerwca 2020 r. WL -  spotkanie grupy roboczej kierunku techniki dentystyczne Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia  na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim

   


   

  1 czerwca 2020 r. - WL - spotkanie grupy roboczej kierunku techniki dentystyczne Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia  na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim

   

   


   

  28 kwietnia 2020 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim

   


   

  28 kwietnia 2020 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

   


   

  30 marca 2020 r. - Raport z monitorowania kariery zawodowej absolwentów UMB za rok 2019

   


   

  5 marca 2020 r. - WL - spotkanie grupy roboczej kierunku techniki dentystyczne Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia  na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim

   


   

  25 lutego 2020 r . - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

  7 lutego 2020 r. - WF - Rady Pedagogiczne na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale

   


   

  16 stycznia 2020 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

  15 stycznia 2020 r. - posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

   


   

  14 stycznia 2020 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

     10 grudnia 2019 r. – Senat UMB (zatwierdzenie raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2018/2019)

   


   

  28 listopada 2019 r. - Uchwała nr 102/2019 Senatu UMB w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB

   


   

  24 listopada 2019 r. - WL - spotkanie grupy roboczej kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia  na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim

   


   

  15 listopada 2019 r. - WF - zebraniegrupy roboczej kierunku Kosmetologia Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia  na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

  12 listopada 2019 r. - WNoZ - posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie karty weryfikacji i oceny realizacji efektów uczenia się)

   


   

  4  listopada 2019 r. - WF - spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

  24 października 2019 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

     22 października 2019 r. – WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie Regulaminu praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach studiów)

     16 października 2019 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  (przyjęcie wzorów sylabusów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim )

     14 października 2019 r. – raport z przeglądu zasobów Biblioteki UMB wspomagających proces kształcenia

     7 października 2019 r. – WL -  raport Wydziałowej Komisji oraz Wydziałowego Zespołu końcowy z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2018/2019

     4 października 2019 r. – raport kanclerza z przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia

     4 października 2019 r.  - WNoZ – raport końcowy z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2018/2019

     1 października 2019 r. – raport z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok 2018

     30 września 2019 r. – WF - raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia w roku akademickim za rok akademicki 2018/2019

     24 września 2019 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

   


   

  24 września 2019 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie raportu końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki za rok akademicki 2018/2019)

     19 września 2019 r. – Senat UMB (przyporządkowanie kierunków studiów do dyscyplin naukowych, zatwierdzenie programu studiów, na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020, zatwierdzenie programów studiów, w tym efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na WNOZ, dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020, zatwierdzenie programów studiów na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020)

     19 września 2019 r. - WF –Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (przyporządkowanie programów studiów do dziedzin i dyscyplin, zatwierdzenie programów studiów na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020, raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia w roku akademickim za rok akademicki 2018/2019)

   


   

  16 września 2019 r. - WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie planu i programu studiów na kierunku  lekarskim i lekarsko dentystycznym na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020, zatwierdzenie matrycy efektów uczenia się
   


   

  12 września 2019 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

   


   

  12 września 2019 r. -  WF - posiedzenie Rady Programowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na kierunku Analityka Medyczna i Farmacja

   


   

  27 czerwca 2019 r. – Senat UMB - (zatwierdzenie planu i programu studiów na kierunku techniki dentystyczne na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020, uchwała w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej UMB)

   


   

  11 lipca 2019 r. - WL - hospitacja praktyk zawodowych  na kierunku lekarsko-dentystycznym przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

   


  26 czerwca 2019 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (przyporządkowanie kierunków studiów na Wydziale Lekarskim do dziedzin i dyscyplin naukowych, zatwierdzenie planu i programu studiów na kierunku techniki dentystyczne na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020, zatwierdzenie matrycy efektów uczenia się na kierunku techniki dentystyczne na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020, zatwierdzenie formularza weryfikacji i oceny realizacji efektów uczenia się)

     25 czerwca 2019 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ( zatwierdzenie nowego wzoru arkusza pn. „Weryfikacja i ocena realizacji efektów uczenia się”)    

   


   

  25 czerwca 2019 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (atwierdzenie karty weryfikacji i oceny realizacji efektów kształcenia)

   


   

  29 maja 2019 r. - spotkanie grupy roboczej kierunku techniki dentystyczne Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

   

   


   

  29 maja 2019 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie wzorów programu studiów, planu studiów,  matrycy efektów uczenia się)

     28 maja 2019 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu  (zatwierdzenie wzorów: programu studiów, planu studiów matryc efektów uczenia się dla programu studiów, sylabusa przedmiotu)

     22 maja 2019 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały Nr 206/16 dotyczącej powołania Rady Programowej, zatwierdzenie wzorów: programu studiów, planu studiów oraz matrycy efektów uczenia się)

   


   

  21 maja 2019 r. - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu  (sprawa zniesienia prac licencjackich na poszczególnych kierunkach studiów)

   


   
  10 maja 2019 r. – spotkanie Prorektora ds. Studenckich – prof. dr hab. Adriana Chabowskiego z pełnomocnikiem Rektora ds. organizacji Szkoły Doktorskiej oraz kierownikami studiów doktoranckich w sprawie programu kształcenia w Szkole Doktorskiej
   

   

  30 kwietnia 2019 r. – WnoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa zniesienia prac licencjackich na poszczególnych kierunkach studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickich 2019/2020)

     25 kwietnia 2019 r. – Senat UMB (uchwalenie Regulaminu Szkoły Doktorskiej UMB, uchwalenie Regulaminu Studiów Podyplomowych)

     25 kwietnia 2019 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości kształcenia, zmiana regulaminu praktyk  zawodowych na kierunku Kosmetologia, zmiana wzoru sylabusa)

     24 kwietnia 2019 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

     16 kwietnia 2019 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu  03 kwietnia 2019 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim


   

  28 marca 2019 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie tematów oraz kierowników prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020),26.03.2019 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (utworzenie studiów podyplomowych: Psychodietetyka; Dietetyka kliniczna; Epidemiologia; Promocja zdrowia)

   


   

  21 marca 2019 r. – ocena programowa PKA na kierunku Farmacja i Analityka medyczna

   


   

  19 marca 2019 r. - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Prodziekanami Wydziałów ds. Jakości  Kształcenia w sprawie przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin naukowych

   


   

  14 marca 2019 r. – WnoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana wykazu placówek do realizacji praktyk zawodowych  na kierunku pielęgniarstwo)

   


   

  26 lutego 2019 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

     13 lutego 2019 r. – pismo pełnomocnika Rektora ds. Zapewenienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB do Prodziekanów ds. Jakości Kształcenia poszczególnych wydziałów z prośbą o przyporządkowanie do dnia 31.03.2019 r. kierunków studiów do dyscyplin naukowych


   

  31 stycznia 2019 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej


   

  17 stycznia 2019 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

     16 stycznia 2019 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

     16 stycznia 2019 – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

     12 grudnia 2018 r. – WF –  Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana Regulaminu potwierdzania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów)

     12 grudnia 2018 r. – WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana uchwały nr 98/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, zmiana składu Wydziałowego Zespołu)

     11 grudnia 2018 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana Regulaminów potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów)
   


   

  29 listopada 2018 -  WF -  Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB, zmiana składu Rad Programowych)

     28 listopada 2018 r. – Senat UMB (zatwierdzenie raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2017/2018)

     27 listopada 2018r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

     21 listopada 2018 r. – WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  

     6 listopada 2018 r. – spotkanie  Prorektora ds. Studenckich – prof. dr hab. Adriana Chabowskiego z Dziekanami ds. jakości kształcenia w sprawie zmian wynikających z nowej ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

   


   

  30 października 2018 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana Regulaminów praktyk zawodowych)

     29 października 2018 r. Senat UMB

     24 października 2018 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

     23 października 2018 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiany w Wydziałowych Komisjach, zmiany w planach studiów, zmiany w programach i matrycach na kierunku Zdrowie Publiczne dla cyklu rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019, powołanie opiekunów do zaliczania praktyk zawodowych, zatwierdzenie Regulaminów praktyk zawodowych, zatwierdzenie wykazu placówek do realizacji praktyk zawodowych)

     15 października 2018 r. -. WL - Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i  Doskonalenia Jakości Kształcenia na Lekarskim  z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018

     15 października 2018 r. -  propozycja działań w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018 – Samorządu Studentów

     15 października 2018 r. -  propozycja działań w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018 – Samorządu Doktorantów

     15 października 2018 - raport Kanclerza UMB z przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia za rok akademicki 2017/2018

     15 października 2018 r. – raport z przeglądu zasobów Biblioteki UMB wspomagających proces kształcenia

     15 października 2018 r. - raport Prorektora ds. Studenckich z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok 2017

     3 października 2018 r. – WNOZ - Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i  Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu  z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018 (uchwała RW180/2018)

     3 października 2018 r. – WF - Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i  Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2017/2018 (uchwała RW 183/18)

   


  27 września 2018 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej zmiana składu  Wydziałowego Zespołu  ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia w roku akademickim 2017/2018)

     27 września 2018 r. – Senat UMB (Zmiany w Regulaminie w sprawie zasad, trybu i kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim   Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wprowadzenie zmian do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 123/2016 z dnia 8.11.2016, Uchwała w sprawie przyjęcia ankiety oceny pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na potrzeby ustalenia  pracowników UMB prowadzących działalność naukową w latach 2017-2018 w aspekcie zaliczenia do „liczby N” )

   


   

  26 września 2018 r. - posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

     26 września 2018 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana składu Wydziałowego Zespołu  ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana uchwały nr 193/13 dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Praktyk, procedury monitorowania praktyk i wzoru ankiety oceny praktyk)

   


   

  25 wrzesnia 2018 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie Raportu Końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Raportu Zbiorczego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   


   

  06 września 2018 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Prorektorem ds. Studenckich – prof. dr hab. Adrianem Chabowskim w sprawi zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

   


   

  28 czerwca 2018 r. Senat UMB (zmiana Uchwały nr 92/2016 Senatu UMB z dnia 24.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017, zmiana Uchwały nr 72/2017 Senatu UMB z dnia 28.06. 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019)

     28 czerwca 2018 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie programów praktyk zawodowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019, uchwalenie programów studiów w tym planów studiów na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia (studia I i II stopnia), studiach doktoranckich, studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019)

     27 czerwca 2018 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2018/2019, zatwierdzenie programu studiów na studiach doktoranckich na rok akademicki 2018/2019, zatwierdzenie programu studiów na międzysektorowych krajowych studiach doktoranckich na rok akademicki 2018/2019)

     26 czerwca 2018 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (Zmiana Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 119/2017 z dnia 27.06.2017 r. sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, zatwierdzenie efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2018/2019, zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2018/2019, zatwierdzenie zmian w programach na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018 i 2016/2017, zatwierdzenie efektów kształcenia studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019)

     20 czerwca 2018 r. – WnoZ – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Ziemowitem Ziętkowskim w sprawie raportu z wizytacji PKA dokonanej na kierunku fizjoterapia

   


   

  23 maja 2018 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunku studiów na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2018/2019, zatwierdzenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2018/2019, zatwierdzenia efektów kształcenia na międzysektorowych krajowych studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019)
   


   

  23 maja 2018 r. – WF – (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019)
   


   

  22 maja 2018 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w UMB, ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2019/2020 w UMB na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się)
   


   

  16 maja 2018 r. -  WL – spotkanie Przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry – prof. dr hab. Karola Kamińskiego z Pełnomocnikiem Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB w sprawie ankiet okresowej oceny nauczycieli akademickich

   


   

  11-12 maja 2018 r. – ocena programowa PKA na kierunku lekarskim

   


   

  19 kwietnia 2018 r. – WF- Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (opinia dotycząca zmiany Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UMB, opinia dotycząca zmiany Regulaminu studiów doktoranckich UMB)
   


   

  19 kwietnia 2018r. – Senat UMB – zmiana Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UMB, zmiana Regulaminu studiów doktoranckich UMB

     18 kwietnia 2018 r. – WL – Rada Wydziału lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów,  zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich)
   


   

  17 kwietnia 2018 r.- WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

   


   

  26 marca 2018 r. Senat UMB (wprowadzenie zmian do uchwały Senatu nr 12/2018 z dnia 07.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiach doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki na rok akademicki 2018/2019, wprowadzenie zmian do Uchwały nr 3/2017 z dnia 9.02.2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, poziomów i profili kształcenia studiów wyższych, zatwierdzenie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych, uchwalenie Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, utworzenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu, od roku akademickiego 2018/2019, studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku położnictwo dla położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły dwuipółletnią szkołę policealną albo pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej)

   


   

  23 marca 2018 r. – uruchomienie ankietyzacji zajęć dydaktycznych za semestr letni roku akademickiego 2017/2018

   


   

  22 marca 2018 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana Uchwały Senatu nr 12/2018 z dn. 07.02.2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiach doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB)

     21 marca 2018 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały Senatu nr 12/2018 z dn. 07.02.2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiach doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB)

     20 marca 2018 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (utworzenia na WNoZ os roku akademickiego 2018/2019, na kierunku położnictwo studiów niestacjonarnych I stopnia dla położnych , które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły dwuipółletnią szkołę policealną albo pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, utworzenie I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna”, utworzenie II edycji  niestacjonarnych studiów podyplomowych „Dietetyka kliniczna”, utworzenie III edycji  niestacjonarnych studiów podyplomowych „Psychodietetyka”)

     9-10 marca 2018 r. – WnoZ -  ocena programowa PKA na kierunku Fizjoterapia Wydziału Nauk o Zdrowiu

     01 marca 2018 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (opinia w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych)

     28 lutego 2018 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie Regulaminu Studiów Podyplomowych, zmiana uchwały nr 206/16 w sprawie powołania Rady Programowej, zmiana uchwały nr 207/16 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów)

   


   

  20 lutego 2018 r. WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych)

   


   

  19 lutego 2018 r. – WL – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z prof. dr hab. Iriną Kowalską – Dziekanem Wydziału WL  w sprawie sposobu postępowania w przypadku negatywnych uwag studentów w ankietyzacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2016/2017

   


   

  09 lutego 2018 r.  – spotkanie w sprawie zmian do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz regulaminu studiów podyplomowych

   


   

  09 lutego 2018 r. – wnioski wynikające z wdrożenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia  do wniosku o zwiększenie o 2% limitu przyjęć na studia

   


   

  07 lutego 2018 r. – Senat UMB (zmiana Uchwały Senatu nr 72/2017 z dn. 28.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na WNoZ na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, utworzenie studiów I stopnia na kierunku Biostatystyka na WNoZ od roku akademickiego 2018/2019)

   


   

  30 stycznia 2018 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana Uchwały nr 119/2017 w  sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na rok akademicki 2017/2018, zmiana wzoru sylabusa na studiach, zmiana wzoru sylabusa na studiach podyplomowych, utworzenie studiów I stopnia na kierunku Biostatystyka od rok akademickiego 2018/2019, zmiana regulaminu studiów podyplomowych utworzenie I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Epidemiologia”, utworzenie I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Prawo Medyczne i Bioetyka”)

     25 stycznia 2018 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie tematów oraz kierowników prac dyplomowych na rok akademicki 2018/2019)

     24 stycznia 2018 r. –WL – Rada Wydziału lekarskiego (podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia i prowadzenia Międzynarodowych, Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki, podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia Regulaminu Międzynarodowych, Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki)

     18 stycznia 2018 r. – WL – spotkanie w sprawie oceny programowej PKA na kierunku lekarskim 
     18 stycznia 2018 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia 

     17 stycznia 2018 r. – spotkanie w sprawie zmian do regulaminu studiów podyplomowych oraz uchwały w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych

   


   
  16 stycznia 2018 r. – WnoZ -  spotkanie w sprawie oceny programowej PKA na kierunku fizjoterapia 

     16 stycznia 2018 r. – WnoZ -  spotkanie w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Biostatystyka

   


   

  19 grudnia 2017 r. –WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Wydziałowego Zespołu  ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana załącznika nr 4A do regulaminu praktyk zawodowych na kierunku Farmacja na III i IV roku studiów)

     13 grudnia 2017 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

     12 grudnia 2017 r. –WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu 

     06 grudnia 2017 r. – uruchomienie ankiet oceny zajęć dydaktycznych za semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 

     01 grudnia 2017 r. WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

     29 listopada  2017 r. – Senat UMB (zatwierdzenie Raportu Podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2016/2017, Uchwała w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

     28 listopada 2017 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana procedury kontroli jakości na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

     22 listopada 2017 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (przyjęcie Regulaminu Hospitacji Zajęć Dydaktycznych, zmiana składu Wydziałowego Zespołu, zatwierdzenie Regulaminu Praktyk, procedury monitorowania praktyk i wzoru ankiety oceny praktyk)

   


   

  27 października 2017 r. WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji) 

     26 października 2017 r. – Senat UMB

     25 października 2017 r. – WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 

     24 października 2017 r.-  WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie opiekunów praktyk zawodowych upoważnionych do zaliczenia praktyk w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie wykazu placówek do realizacji praktyk zawodowych, zatwierdzenie Regulaminów praktyk zawodowych

     13 października 2017 r. - raport Prorektora ds. Studenckich z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok 2016

     13 października 2017 r.-  WL - Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i  Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2016/2017 zawierającego propozycje  działań doskonalących system jakości kształcenia

     11 października 2017 r. - propozycja działań w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2016/2017 – Samorządu Studentów

     06 października 2017 r. - propozycja działań w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2016/2017 – Samorządu Doktorantów

     04 października 2017 r. – WF – Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Raport Zbiorczy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i  Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2016/2017 zawierającego propozycje  działań doskonalących system jakości kształcenia

   


   

  02 października 2017 r. -  Raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia wraz z Raportem zbiorczym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu  za rok akademicki 2016/2017 zawierające propozycje  działań doskonalących system jakości kształcenia

   


   

  02 października 2017 r. – raport Kanclerza UMB z przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia za rok akademicki 2016/2017

   


   

  28 września 2017 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana struktury i składu Rad Programowych, zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2016/2017, dokumentacja praktyk zawodowych na Wydziale) 

     27 września 2017 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

   


   

  27 września 2017 r. – WL -  Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia zawierającego propozycje działań doskonalących system jakości kształcenia, zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zatwierdzenie strategii Wydziału na lata 2017-2023, zmiana Uchwały Nr 314/2014 w sprawie przyjęcia formularza oceny praktyk)
   


   

  26 września 2017 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie Raportu Końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2016/2017 zawierającego propozycje działań doskonalących system jakości kształcenia, zatwierdzenie zmian w planach studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, 2016/2017 i 2015/2016, zatwierdzenie regulaminu hospitacji zajęć na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

     25 września 2017 r. – Zarządzenie Rektora UMB nr 54/2017 w sprawie wprowadzenia z Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

     13 września 2017 r. – WL - spotkanie w sprawie dokumentacji dot. praktyk studenckich 

     06 września 2017 r. – raport z przeglądu zasobów Biblioteki UMB wspomagających proces kształcenia

     05 września 2017 r. –Senat UMB

   


   

  29 czerwca 2017 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie programów praktyk zawodowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2017/2018, uchwalenie programów studiów w tym planów studiów na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia (studia I i II stopnia), studiach doktoranckich, studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2017/2018)

   


   

  28 czerwca 2017 r. - Senat UMB -  (Zatwierdzenie efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, Uruchomienie niestacjonarnych studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu  w języku angielskim” w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku , Zmiana Uchwały  nr 64/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 27.06.2013r. w zakresie liczebności grup studenckich)

     28 czerwca 2017 r. - WL -  Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie planów studiów na poszczególne kierunki studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie programu studiów na studiach doktoranckich na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na  cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie projektu Dziennika Praktycznego Nauczania Klinicznego na kierunku lekarskim)

     27 czerwca 2017 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie planów studiów na poszczególne kierunki studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie zmian w planach studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017, zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, zatwierdzenie efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, zatwierdzenie zamian matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2016/2017, zatwierdzenie zmian w programach studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2016/2017, zatwierdzenie  planu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018, Zatwierdzenie efektów kształcenia studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018), zatwierdzenie programów studiów  doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, zmiana wzoru sylabusa na studiach doktoranckich, uruchomienie niestacjonarnych studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu  w języku angielskim” w roku akademickim 2017/2018)

     21 czerwca 2017 r. -  WL – spotkanie w sprawie  dokumentacji dotyczącej organizacji studenckich praktyk zawodowych 
   


   

  30-31 maja 2017 r. - udział pracownika Biura ds. Zapewenienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w seminarium „Dobre praktyki w zakresie współpracy z pracodawcami – jak skutecznie planować i realizować praktyki studenckie?”

   


   

   

  29 maja 2017 r. – wizytacja PKA w celu dokonania oceny programowej na kierunku lekarsko-dentystycznym na Wydziale lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   


   

  25 maja 2017 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018)

   


   

  24 maja 2017 r. – WL – Rada Wydziały Lekarskiego z Oddziałem stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie planów studiów na studiach doktoranckich na rok akademicki 2017/2018)

   


   

  24 maja 2017 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB 

   


   

  23 maja 2017 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

   


   

  9 maja 2017 r. – spotkanie prof. dr hab. Adriana Chabowskiego - Prorektora ds. Studenckich z Dziekanami poszczególnych Wydziałów w sprawie procedury wyboru nauczycieli akademickich do minimum  kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów 

   


   

  27 kwietnia 2017 r. – WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (opinia dot. zmiany Regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, opinia dot. zmiany Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, opinia dot. zmiany Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pinia dot. uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, zatwierdzenie wzoru sylabusa przedmiotu na studiach podyplomowych, obowiązującego na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB)

   


   

  26 kwietnia 2017 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały Nr 234/16 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020, aatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych, zatwierdzenie uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku) 

   


   

  25 kwietnia 2017 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów Podyplomowych, wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich, wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich)

     10 kwietnia 2017 r. - spotkanie prof. dr hab. Adriana Chabowskiego - Prorektora ds. Studenckich z prodziekanami ds. jakości kształcenia i programów studiów w sprawie procedury wyboru nauczycieli akademickich do minimum  kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów

     7 kwietnia 2017 r. – spotkanie prof. dr hab. Adriana Chabowskiego - Prorektora ds. Studenckich z kierownikami studiów doktoranckich na poszczególnych Wydziałach w sprawie regulaminu studiów doktoranckich oraz wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych określających zasady tworzenia programów studiów, w tym planów studiów doktoranckich

   


   

  31 marca 2017 r. - spotkanie prof. dr hab. Adriana Chabowskiego z kierownikami studiów doktoranckich na poszczególnych Wydziałach w sprawie zmian do Regulaminu studiów doktoranckich oraz zmian do Uchwały Senatu w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych określających zasady tworzenia programów studiów, w tym planów studiów doktoranckich 

     30 marca 2017 r. -  WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (opinia dot. ramowych efektów kształcenia na interdyscyplinarnych międzynarodowych studiach doktoranckich w zakresie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna oraz nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019)

   


   

  23 marca 2017 r. – Senat UMB (zatwierdzenie efektów kształcenia na międzysektorowych krajowych studiach doktoranckich na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019, zmiana Uchwały Senatu Nr 43/2016 z 29.04.2016r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego, zmiana Uchwały Senatu nr 55/2015 z dnia 29.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminów potwierdzania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów)

   


   

  22 marca 2017 r. – WL - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia  z  dr hab. Teresą Sierpińska –Prodziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz mgr Justyna Kurcewicz – kierownikiem Dziekanatu i mgr Dorotą Bayer – pracownikiem Biura ds. ZiDJK  w sprawie przygotowania raportu samooceny do oceny programowej przeprowadzanej przez PKA na kierunku lekarsko-dentystycznym
   


   

  22 marca 2017 r.  - WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały nr 18/15 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim)

   


   

  21 marca 2017 r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa uruchomienia: II edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Psychodietetyka”,  I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Dietetyka kliniczna”, I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych  „Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych”, II edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych ”Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna”

   


   

  17 marca 2017 r. - spotkanie pracownika Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z kierownikami Dziekanatów w sprawie zmian do regulaminu studiów podyplomowych  oraz Uchwały Senatu w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych 

   


   

  10 marca 2017 r. – spotkanie pracownika Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z kierownikami Dziekanatów w sprawie stworzenia procedury wyboru nauczycieli akademickich do minimum kadrowego poszczególnych kierunków UMB 

   


   

  02 marca 2017 r. - WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem medycyny Laboratoryjnej

     24 lutego 2017 r. – spotkanie prof. dr hab. Adriana Chabowskiego - Prorektora ds. Studenckich oraz prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z prodziekanami ds. jakości kształcenia na poszczególnych Wydziałach – prof. dr hab. Mileną Dąbrowska, dr hab. Teresą Sierpińską oraz dr hab. Ludmiłą Marcinowicz w sprawie procedury dotyczącej weryfikacji nauczycieli akademickich wchodzących w skład minimum kadrowego poszczególnych kierunków studiów.

     22 lutego 2017 r. –WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie wzoru sylabusa, zatwierdzenie formularza weryfikacji i oceny efektów kształcenia, zmiana Uchwały nr 234/16 z w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

     21 lutego 2017 r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (procedura kontroli jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zmiana Regulaminu  potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zatwierdzenie karty weryfikacji i oceny realizacji efektów kształcenia)

   


   

  30 stycznia 2017 r. – WL – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z prof. dr hab. Iriną Kowalską - Dziekanem Wydziału w sprawie opracowania wzoru arkusza weryfikacji  i oceny realizacji efektów kształcenia

   


   

  25 stycznia 2017 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie tematów oraz kierowników prac dyplomowych na rok akademicki 2017/2018, zmiana wzoru sylabusa przedmiotowego obowiązującego od cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2017/2018)

   


   

  24 stycznia 2017 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu
      


   

  18 stycznia 2017 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

  zobacz galerię zdjęć  18 stycznia 2017 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały dotyczącej Regulaminu Hospitacji Zajęć Dydaktycznych, Zmiana Uchwały dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Praktyk, procedury monitorowania praktyk i wzoru ankiety oceny praktyk, zmiana uchwał dotyczącej przyjęcia formularza oceny praktyk)

   


   

  14 grudnia 2016 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 

   


   

  7 grudnia 2016 r. – WL - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim - dr hab. Grażyną Marczuk-Kolada oraz Prodziekanem ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii – dr hab. Teresą Sierpińską w sprawie zaplanowanej oceny programowej na kierunku lekarsko-dentystycznym

   


   

  24 listopada 2016 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

   


   

  23 listopada 2016 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały nr 103/16 dotyczącej warunków i Trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018)

   


   

  08 listopada 2016 r. - Senat UMB (zatwierdzenie raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2015/2016)

   


   

  03 listopada 2016 r. - spotkania z Dziekanami poszczególnych Wydziałów dotyczące działań doskonalących zawartych w Raporcie Podsumowującym z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2015/2016

  zobacz galerię zdjęć

   


   

  27 października 2016 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   


   

  26 października 2016 r. – propozycja działań w zakresie poprawy jakości kształcenia za rok akademicki 2015/2016 – Samorządu Studentów

   


   

  26 października 2016 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (poparcie zmian do Programu Rozwoju Uczelni, w tym Centrum Symulacji Medycznych UMB)

   


   

  25 października 2016 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiany w planach studiów)

   


   

  13 października 2016 r. – raport Kanclerza UMB z przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia za rok akademicki 2015/2016

   


   

  06 października 2016 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z mgr Konradem Raczkowskim – Kanclerzem UMB, mgr inż. Jarosławem Ogonowski kierownikiem Działu Informatyki i Teletransmisji oraz kierownikami poszczególnych dziekanatów w sprawie przekazywania wyników ankietyzacji ocenianym nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne

   


   

  04 października 2016 r. - WF -  Raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia wraz z Raportem zbiorczym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej za rok akademicki 2015/2016 zawierające propozycje  działań doskonalących system jakości kształcenia

   


   

  04 października 2015 r. - WL - Raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia wraz z Raportem zbiorczym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim za rok akademicki 20152016 zawierające propozycje  działań doskonalących system jakości kształcenia

   


   

  30 września 2016 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z mgr Konradem Raczkowskim – Kanclerzem UMB w sprawie przekazywania wyników ankietyzacji ocenianym nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne

   


   

  29 września 2016 r. – Senat UMB (zmiana Uchwały  nr 92/2016 Senatu UMB z dnia 24.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017)

   


   

  29 września 2016 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądy jakości kształcenia w roku akademickim 2015/2016)

   


   

  28 września 2016 r. WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem nauczania w Języku Angielskim (Wybór Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020, Przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2015/2016, Zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia zawierającego propozycje działań doskonalących system jakości kształcenia)

   


   

  27 września 2016 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

   


   

  26 września 2016 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie Raportu Końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Raportu Zbiorczego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016, przedstawienie oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia za rok akademicki 2015/2016, zmiana uchwały Rady Wydziału  nr 124/2016 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017) 

   

   

  15 września 2016 r. –  raport Prorektora ds. Studenckich z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok 2015 

   


   

  8 września 2016 r.– WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (wybór komisji wydziałowych na kadencję w latach 2016-2020)

   


   

  7 września 2016 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (powołanie Rady Programowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kadencję 2016-2020, powołanie Wydziałowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na kadencję 2016-2020, wybór Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020, wybór przedstawicieli do Uczelnianego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020)

   


   

  8 sierpnia 2016 r. - Senat UMB - (zmiana Uchwały nr 58/2015 Senatu UMB z dnia 29.05.2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim na rok akademicki 2016/2017 w UMB, zmienionej Uchwałą Senatu nr 7/2016 z dnia 21.01.2016 r.)

   


   

  24 czerwca 2016 r. - Senat UMB - (zmiany w Statucie UMB, zmiana Uchwały nr 108/2012 Senatu UMB z dn. 18.12.2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych UMB określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych. utworzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych "Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie" na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, utworzenie niestacjonarnych sdtudiów podyplomowych "Zarządzanie na rynku zdrowia i usług kosmetycznych" na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałrm Medycyny Laboratoryjnej współprowadzonych z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Zdrowia, utworzenie studiów anglojęzycznych na kierunku Farmacja na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

   


   

  23 czerwca 2016 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie planów studiów na poszczególne kierunki studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie zmian w planach studiów na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016, zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2016/2017, zatwierdzenie efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2016/2017, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2016/2017)

   


   

  23 czerwca 2016 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem medycyny Laboratoryjnej (uchwalenie programów studiów w tym planów studiów na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia (studia I i II stopnia), studiach doktoranckich, studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2016/2017, przyjęcie oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia, przedłożonej przez Dziekana Wydziału, utworzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych "Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie" oraz zatwierdzenie efektów kształcenia, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc,  utworzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych "Zarządzanie na rynku zdrowia i usług kosmetycznych" na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku współprowadzonych z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz zatwierdzenie efektów kształcenia, planu i programu studiów podyplomowych, a także zasad i warunków rekrutacji wraz z limitem miejsc,  opinia w sprawie projektu standardów kształcenia na kierunku Farmacja proponowanego przez ogólnopolską komisję ds. zmian efektów kształcenia na kierunku Farmacja)

   


   

  22 czerwiec 2016 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  (zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2016/2017, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017)

   


   

  13 czerwca 2016 r. -  spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim - Prorektorem ds. Studenckich w sprawie realizacji działań doskonalących za rok akademicki 2015/2016

   


   

  10 czerwca 2016 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Mileną Dąbrowską – Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w sprawie realizacji działań doskonalących za rok akademicki 2015/2016

   


   

  09 czerwca 2016 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Bożeną Sobkowicz – Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w sprawie realizacji działań doskonalących za rok akademicki 2015/2016

   


   

  09 czerwca 2016 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Ziemowitem Ziętkowski – Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu w sprawie realizacji działań doskonalących za rok akademicki 2015/2016

   


   

  09 czerwca 2016 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z mgr  Danutą Dąbrowską-Charytoniuk - Dyrektorem Biblioteki UMB  w sprawie przeglądu zasobów bibliotecznych  wspomagających proces kształcenia w UMB

   


   

  09 czerwca 2016 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z mgr Konradem Raczkowskim - Kanclerzem UMB w sprawie przeglądu wyposażenia wspomagającego proces kształcenia w UMB

   


   

  08 czerwca 2016 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim - Prorektorem ds. Studenckich oraz dr Eweliną Dargiewicz – pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i mgr Anną Nosal - kierownikiem Działu Spraw Studenckich w sprawie warunków dostępu niepełnosprawnych studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych do obiektów UMB

   


   

  01 czerwca 2016 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z dr Eweliną Dargiewicz – pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie warunków dostępu niepełnosprawnych studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych do obiektów UMB

   


   

  30 maja 2016 r. - Senat UMB (zmiana w Kryteriach kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB, zmiana Uchwały nr 86/2015 Senatu UMB z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych UMB określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, poziomów i profili kształcenia studiów wyższych, zatwierdzenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, zmiana Uchwały nr 74/15  z dnia 29.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów  na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016)

   


   

  25 maja 2016 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017)

   


   

  18 maja 2016 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie planów studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2016/2017, zatwierdzenie planów studiów na studiach doktoranckich na rok akademicki 2016/2017, zatwierdzenie programu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017)

   


   

  17 maja 2016 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana Uchwały nr 110/15 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016, uruchomienie niestacjonarnych studiów podyplomowych „Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej”, zatwierdzenie zmian w procedurach praktyk zawodowych, zatwierdzenie zasad organizacji zajęć praktycznych na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zmiana wzoru sylabusa oraz wzoru planu studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zatwierdzenie planu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie efektów kształcenia studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie programów studiów  doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017)

   


   

  29 kwietnia 2016 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia i prof. dr hab. Adriana Chabowskiego – Prorektora ds. Studenckich z Hubertem Janowskim – przewodniczącym Parlamentu Studentów UMB w sprawie omówienia realizacji działań doskonalących na rok akademicki 2015/2016 zawartych w raporcie podsumowującym z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2014/2015

   


   

  29 kwietnia 2016 r. -  Senat UMB (wprowadzenie zmian do Statutu UMB, zmiany w Regulaminie Studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Magisterskich UMB, zmiany w Regulaminie Studiów Doktoranckich UMB. zmiany w Regulaminie Konkursu Nagroda Studentów UMB, zatwierdzenie efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, utworzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych "Psychodietetyka" na Wydziale Nauk o Zdrowiu) 

   


   

  28-29 kwietnia 2016 r. - ocena programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach "pielęgniarstwo" oraz "zdrowie publiczne" prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

   


   

  28 kwietnia 2016 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (opinia dotycząca zmiany Regulaminu Studiów I stopnia, II stopnia ora jednolitych magisterskich UMB)

   


   

  20 kwietnia 2016 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017, zatwierdzenie zmian w regulaminie studiów)

   


   

  19 kwietnia 2016 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa uruchomienia niestacjonarnych studiów podyplomowych „Psychodietetyka) 

   


   

  31 marca 2016 r. - WF - Rada Wydziału Farmacutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (opinia dotycząca zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich UMB)

   


   

  23 marca 2016 r. - Senat UMB (wprowadzenie zmian do Statutu UMB, utworzenie niestacjonarnych studiów podyplomowych "Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna" na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

   


  16 marca 2016 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich)

   


   

  15 marca 2016 r. - posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB 
   

   

  14 marca 2016 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa uruchomienia niestacjonarnych studiów podyplomowych „Indyscyplinarna opieka psychogeriatryczna”, zasady finansowania praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

   


   

  10 marca 2016 r. – WL - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Iriną Kowalską – Dziekanem Wydziału Lekarskiego w sprawie możliwości składania przez studentów i doktorantów skarg i uwag dotyczących organizacji pracy w jednostkach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

   


   

  03 marca 2016 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

   


   

  26 lutego 2016 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia i prof. dr hab. Adriana Chabowskiego – Prorektora ds. Studenckich z Przewodniczącym Parlamentu Studentów w celu podsumowania zakończonego procesu ankietyzacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

   

   

  23 lutego 2016 r. – Senat UMB (okresowa ocena nauczycieli akademickich za lata 2011-2014 będących członkami Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry)

   


   

  17 lutego 2016 r. - WL  - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017)

   


   

  16 lutego 2016 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na WNoZ na rok akademicki 2016/2017, sprawa uruchomienia niestacjonarnych studiów podyplomowych "Psychogeriatria")

   


   

  15 lutego 2016 r. – WnoZ – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Dziekanem i Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w sprawie możliwości składania przez studentów i doktorantów skarg i uwag dotyczących organizacji pracy w jednostkach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne 

  zobacz galerię zdjęć

   


   

  29 stycznia 2016 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim – Prorektorem ds. Studenckich w celu podsumowania frekwencji ankietyzacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

   


   

  28 stycznia 2016 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana Uchwały RW nr 76/2015  z dnia 28.05.2015 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2016/2017 na  Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej) 

   


   

  26 stycznia 2016 r. – WnoZ – posiedzenie Rady Pedagogicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu

   


   

  25 stycznia 2016 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana Uchwały RW nr 57/2015 w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2016/2017 w UMB) 

   


   

  22 stycznia 2016 r. -  posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w UMB za lata 2011-2014

   


   

  21 stycznia 2015 r. –  posiedzenie Senatu UMB (zatwierdzenie Regulaminu i Kalendarza Wyborów do Kolegium Elektorów oraz kolegialnych i jednoosobowych  organów UMB na kadencję 2016-2020)

   

   

  20 stycznia 2016 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały nr 199/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana Uchwały RW nr 100/2015 z dnia 27.05.2015 r.  w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademicki 2016/2017)

   


   

  15 stycznia 2016 r. – WL - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Iriną Kowalską – Dziekanem Wydziału Lekarskiego w sprawie możliwości składania przez studentów i doktorantów skarg i uwag dotyczących organizacji pracy w jednostkach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

   


   

  4 stycznia 2016 r. – posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w UMB za lata 2011-2014


   

  18 grudnia 2015 r. - uroczyste posiedzenie Senatu UMB

   


   

  17 grudnia 2015 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (utworzenie studiów anglojęzycznych  na kierunku Farmacja)

   


   

  17 grudnia 2015 r. - posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

   


   

  16 grudnia 2015 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim   

   


   

  10 grudnia 2015 r. - uroczyste wręczenie dyplomów nagród naukowych i dydaktycznych Rektora UMB, w tym nagród na "Najlepszego Nauczyciela Akademickiego" przyznawanych przez Kapitułę Studencką

  zobacz galerię zdjęć

   


   

  27 listopada 2015 r.  – WF -  spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Elżbietą Skrzydlewską – Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w sprawie możliwości składania przez studentów i doktorantów skarg i uwag dotyczących organizacji pracy w jednostkach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne

   


   

  25 listopada 2015 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 

   


   

  18 listopada 2015 r. -  Senat UMB (zatwierdzenie Raportu Podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2014/2015)

   


   

  17 listopada 2015 r. WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu 

   


   

  16 listopada 2015 r. – WnoZ - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Sławomirem Terlikowskim – Dziekanem WNoz oraz prof. dr hab. Elżbietą Maciorkowską – Prodziekanem WNoZ w celu omówienia Raportu Zbiorczego, Raportu Końcowego oraz Raportu Podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2014/2015 oraz propozycji działań doskonalących za rok akademicki 2014/2015 

  galeria

   


   

  12 listopada 2015 r. – WL - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Bożeną Sobkowicz - przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w celu omówienia Raportu Zbiorczego Wydziałowego Zespołu oraz propozycji działań doskonalących za rok akademicki 2014/2015 

   


   

  22 października 2015 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

  19 października 2015 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiany w planach studiów)

   


   

  14 października 2015 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (prezentacja wyników LEK i LDEK, sprawozdanie z przebiegu rekrutacji i pracy Komisji Rekrutacyjnej)

   


   

  29 września 2015 r. - Senat UMB (zgłoszenie kandydata do PKA, zmiana Uchwały Senatu nr 18/12 Senatu UMB z dnia 28 marca 2012 r, zmiana Uchwały Senatu nr 19/12 Senatu UMB z dnia 28 marca 2012 r .) 

   


   

  28 września 2015 r. - posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

   


   

  24 września 2015 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w roku akademickim 2014/2015)

   


   

  23 września 2015 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały nr 451/12 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości kształcenia, przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2014/201, zatwierdzenie raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewneinia i Doskonalenia Jakości kształcenia zawierającego propozycje działań doskonalących system jakości kształcenia)

   


   

  21 września 2015 r. - WNoZ  - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

   


   

  14 września 2015 r. – WNoZ – spotkanie  Przewodniczącej Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Ziemowitem Ziętkowskim w sprawie proponowanych  działań doskonalących jakość kształcenia na Wydziale

   


   

  08 września 2015 r. – WL - spotkanie Przewodniczącej Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr  hab. Iriną Kowalską w sprawie proponowanych  w  działań doskonalących jakość kształcenia na Wydziale

   


   

  29 czerwca 2015 r. - Senat UMB (uchwalenie znowelizowanego Statutu UMB, zmiana Uchwały nr 18/2012 Senatu UMB w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek UMB określających zasady tworzenia planów studiów i programów kształcenia dla określonych kierunków, form, poziomów i profili kształcenia, zmiana Uchwały nr 19/2012 Senatu UMB w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych UMB określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich, zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2015 na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

   


   

  26 czerwca 2015 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ( zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, uchwalenie programów studiów, w tym planów studiów na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia (studia I i II stopnia), studiach doktoranckich, studiach podyplomowych w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016, przyjęcie oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia przedłożonej przez Dziekana Wydziału)

   


   

  24 czerwca 2014 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2015/2016, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016, zmiana Uchwały Rady Wydziału nr 451/12 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   


   

  23 czerwca 2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Przewodniczącym Samorządu Studentów Hubertem Janowskim oraz V-ce Przewodniczącym Jakubem Iżyckim w sprawie Nagrody Studentów UMB przyznawanej dla najlepszych nauczycieli akademickich

   


   

  22 czerwca 2015 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie efektów kształcenia, programów studiów oraz planu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016, zatwierdzenie efektów kształcenia, programów studiów oraz planów studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku  akademickim 2015/2016, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2015/2016)

   


   

  2 czerwca 2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim – Prorektorem ds. Studenckich UMB w sprawie zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz ankietyzacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015

   


   

  29 maja 2015 r. - Senat UMB (zatwierdzenie regulaminów potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016)

   


   

  28 maja 2015 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Rady Programowej, zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds, Zapewnienia i Doskonalenia Jakości kształcenia zatwierdzenie efektów kształcenia po poszczególne kierunki studiów obowiązujących w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016, opinia w sprawie Regulaminu potwierdzania przez UMB efektów kształcenia uzyskanych poza systemem studiów, zatwierdzenie Regulaminu potwierdzania przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów)

   


   

  27 maja  2015 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (wyrażenie opinii w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania przez UMB efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, przyjęcie Regulaminu potwierdzania przez Wydział Lekarski z  Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów, powołanie Wydziałowej Komisji ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się)

   


   

  26 maja 2015 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Iriną Kowalską Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w sprawie zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz ankietyzacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015

   


   

  25 maja 2015 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Ziemowitem Ziętkowski – Przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu w sprawie zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz ankietyzacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015

   


   

  25 maja 2015 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Elżbietą Skrzydlewską – Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w sprawie zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz ankietyzacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015

   


   

  18 maja 2015 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – Emilem Pływaczewskim oraz Prodziekanem Wydziału Prawa ds. Nauki – dr hab. Ewą Guzik-Makaruk w sprawie Podyplomowego Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

   


   

  18 maja 2015 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (wyrażenie opinii w sprawie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów przez UMB, zatwierdzenie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów przez Wydział Nauk o Zdrowiu, zmiana składu Komisji ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

   


   

  12 maja 2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z dr Tomaszem Koronkiewiczem oraz mgr Tomaszem Sołomianko w sprawie Podyplomowego Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

   


   

  12 maja 2015 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim – Prorektorem ds. Studenckich w sprawie możliwości dofinansowania działań w zakresie poprawy jakości kształcenia w ramach POWER

   


   

  12 maja 2015 r. - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z mgr Hanną Sarosiek kierownikiem Działu Promocji i Rekrutacji w sprawie monitorowania zasad rekrutacji  kandydatów na studia

   


   

  12 maj 2015 r. - koncert charytatywny dla podopiecznych Stowarzyszenia na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej połączony z uroczystą Galą rozdania nagród w konkursach na asystenta roku 2014/2015 oraz najsympatyczniejszego studenta  roku 2014/2015 Wydziału Nauk o Zdrowiu

   


   

  Szanowni Studenci i Doktoranci,
  Zapraszamy do wypełniania ankiet dotyczących oceny zajęć dydaktycznych za semestr letni roku akademickiego 2014/2015.
  Ankiety  dostępne są na stronie wu.umb.edu.pl do 14.06.2015 r.

   


   

  05 maj 2015 r. – prezentacja narzędzia Exam Prep firmy Elsevier służącego do weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych przez studentów w procesie kształcenia

   


   

  04 maja 2015 r. – spotkanie dla pracowników UMB zainteresowanych komercjalizacją projektów badawczo-rozwojowych z firmą Bio-Tech Consulting

   


   

  27 kwietnia 2015 r. – szkolenie dla pracowników zaangażowanych w proces jakości kształcenia nt. „Weryfikacja efektów kształcenia” przeprowadzone przez "Europejskie Forum Prawa i Edukacji”

   


   

  23 kwietnia 2015 r. – Senat UMB (zatwierdzenie „Kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB, uchwalenie regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UMB, zmiany w regulaminie studiów doktoranckich, zatwierdzenie efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim) 

   


   

  23 kwietnia 2015 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Ustalenie warunków i trybu rekrutacji na niestacjonarne studia podyplomowe na kierunki: "Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety" oraz "Kosmetologia - pielęgnacja zdrowia i urody" na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w roku akad. 2015/2016)

   


   

  22 kwietnia 2015 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016  na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, zatwierdzenie efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Lekarskim na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Środowiskowych Studiów Doktoranckich)

   


   

  20  kwietnia 2015 r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie regulaminu studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich UMB oraz regulaminu studiów doktoranckich UMB)

   


   

  08 kwietnia 2015 r. - Senat UMB

   


   

  26 marca  2015 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (powołanie Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji na Wydziale Farmaceutycznym  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, uchwalenie regulaminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na kierunki: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia w roku akademickim 2015/2016)

   


   

  25 marca  2015 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (przyjęcie regulaminu egzaminu wstępnego na I rok studiów na kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne w roku 2015/2016, zmiana Uchwały nr 395/12 w sprawie powołania Rady Programowej, zatwierdzenie zmian do Regulaminu studiów doktoranckich)

   


   

  25 marca  2015 r. - spotkanie z Prorektorem ds. Studenckich oraz Dziekanami poszczególnych Wydziałów w sprawie regulaminów studiów UMB 

   


   

  24 marca  2015 r. - udział prof. dr hab. Barbary Mroczko i mgr Doroty Bayer w spotkaniu w sprawie nagród z Komisją ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień

   


   

  23 marca  2015 r.  - wydanie przez pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB - prof. dr hab. Barbarę Mroczko -  opinii w sprawie propozycji harmonogramu ramowego roku akademickiego 2015/2016

   


   

  20 marca  2015 r. - spotkanie z Prorektorem ds. Studenckich oraz Dziekanami poszczególnych Wydziałów w sprawie regulaminów studiów UMB

   


   

  19 marca  2015 r. – Senat UMB

   


   

  17 marca  2015 r. - spotkanie w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów

   


   

  16 marca  2015 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (powołanie Komisji ds. Weryfikacji Efektów Uczenia się na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

   


   

  03 marca 2015 r. – spotkanie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

   


   

  25 lutego 2015 r. – Senat UMB (przyjęcie Kodeksu etyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

   


   

  25  lutego 2015 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (powołanie Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji)

   


   

  25  lutego 2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim - Prorektorem ds. Studenckich w sprawie zmian w regulaminach studiów oraz w ankietach studenckich

   


   

  25  lutego 2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Marią Reklewską przedstawicielem studentów w Wydziałowym Zespole ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB na Wydziale Lekarskim w sprawie zmian w ankietach studenckich


   

  23 lutego 2015 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu

   


   

  12 lutego 2015 r. – spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z prof. dr hab. Adrianem Chabowskim - Prorektorem ds. studenckich w celu omówienia wyników kontroli NIK Ochrona praw autorskich w pracach dyplomowych w szkołach wyższych przeprowadzonej w 14 publicznych szkołach wyższych

   


   

  Szanowni Studenci i Doktoranci,

  Zapraszamy do wypełniania ankiet, za pomocą których możesz ocenić zajęcia dydaktyczne. Ankiety są  dostępne  na stronie wu.umb.edu.pl  do 13.02.2015 r.

   


   

  30 stycznia 2015 r. – WF -  Rady Pedagogiczne na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

  29 stycznia 2015 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana Regulaminu realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB)

   

   


   

  29 stycznia 2015 r.  - WNoZ - posiedzenie Rady Pedagogicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu

   


   

  26 styczeń 2015 r. -WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana w planach nauczania w roku akademickim 2014/2015)

   


   

  21 styczeń 2015 r. - WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (powołanie koordynatora ds. weryfikacji efektów uczenia się nabytych poza uczelnią, zmiana Uchwały nr 30/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu Hospitacji Zajęć Dydaktycznych)

   


   

  14 stycznia 2015 r. - Senat UMB  (zatwierdzenie  wzoru ankiet oceny nauczycieli akademickich)

   


   

  12 stycznia 2015 r. - spotkanie  pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z  Prorektorem ds. Studenckich - prof. dr hab. Adrianem Chabowskim w sprawie ankietyzacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015

   


   

  12 stycznia 2015 r.  - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z  kierownikiem Działu Informatyki i Teletransmisji - mgr inż. Jarosławem Ogonowskim w  sprawie omówienia stanu wdrożenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych w zintegrowanym systemie

   


   

  22 grudnia  2014 r. - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Kierownikiem Działu Promocji i Rekrutacji Hanną Sarosiek oraz pracownikiem Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Dorotą Bayer - w sprawie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w UMB

   


   

  22 grudnia  2014 r. - WL - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr hab. Iriną Kowalską w sprawie regulaminu hospitacji praktyk zawodowych

   


   

  18 grudnia 2014 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   


   

   11 grudnia 2014 r. - posiedzenie Uczelnianej Komisji ds. Oceny Kadry 

   


   

  3 grudnia 2014 r. – spotkanie organizacyjne przewodniczącej Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko z nowo powołanym przewodniczącym Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Ziemowitem Ziętkowskim

   


   

  3 grudnia 2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   


   

  2 grudnia 2014 r. – spotkanie w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się (prof. dr hab. Adrian Chabowski, dr hab. Teresa Sierpińska, dr hab. Katarzyna Socha, dr Barbara Jankowiak, mgr Hanna Sarosiek, mgr Dorota Bayer)

   


   

  27 listopada 2014 r. WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Rady programowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

   


   

   26 listopada 2014 r. - Kariera Medyka

   


    

  25 listopada 2014 r. –  WL - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z przedstawicielami studentów Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim w sprawie zmian w ankiecie ewaluacyjnej dla studentów uczestniczących w ćwiczeniach i wykładach na UMB

   


   

  24 listopada 2014 r. – WL - spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB z Dziekanem Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Iriną Kowalską oraz Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim – prof. dr hab. Bożeną Sobkowicz w sprawie  działań planowanych w roku akademickim 2014/2015  przez Wydziałowy Zespół

   


   

  24 listopad 2014 r. WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana składy Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   


   

  19 listopada  2014 r. Senat UMB (zatwierdzenie raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku za rok akademicki 2013/2014)

   


   

  19 listopada 2014 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   


   

  14-15 listopada 2014 r. – udział prof. dr hab. Barbary Mroczko – pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Kultura edukacji szkoły wyższej – różnorodne perspektywy

   


   

  12 listopada 2014 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (zatwierdzenie raportu z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2013/2014)

   


   

  30 października 2014 r. – WF-  Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Rady Programowej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

   


   

  22 październik 2014 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie formularza oceny praktyk)

   


   

  20 października 2014 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana procedur praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zmiana w Regulaminie Praktyk Zawodowych, zmiana w Regulaminie Egzaminu Dyplomowego pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo oraz Radiologia)

   


   

  20 października 2014 r. -  spotkanie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z prof. dr hab. Iriną Kowalska  -  Dziekanem Wydziału Lekarskiego w sprawie przeprowadzania hospitacji praktyk

  


   

  09-10 października 2014 r. - spotkanie polskiej sieci nauczycieli komunikacji klinicznej: EACH Poland Network z przedstawicielami Teaching Commitee of European Association for Communication in Healthcare zorganizowane przez Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB przy współpracy Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w osobie mgr Doroty Bayer oraz dr hab. Ludmiłę Marcinowicz i dr n med. Alicję Ołtarzewską z Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego

   


   

  06-08 października 2014 r. - kurs dla nauczycieli komunikacji klinicznej TRAIN THE TRAINERS: Nauczanie umiejętności komunikowania się oparte na doświadczeniu. Czego uczyć i jak uczyć? organizowany przez Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB przy współpracy Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w osobie mgr Doroty Bayer oraz dr hab. Ludmiłę Marcinowicz i dr n med. Alicję Ołtarzewską z Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego - prowadzony przez przedstawicieli organizacji tEACH

   


   

  29 września 2014 r. - Senat UMB

   


   

  25 września 2014 r. - WF -  Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych, raport końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w roku akad. 2013/2014)

  


   

  24 września 2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały Rady Wydziału Nr 451/12 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2013/2014, zatwardzienie Raportu Końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2013/2014)

   


   

  22 września 2014  r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2013/2014, zatwierdzenie Raportu Zbiorczego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Raportu Końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2013/2014)

   


   

  21-24 września 2014 r. - udział prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB oraz mgr Doroty Bayer - pracownika Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB w szkoleniu w Zakopanem pt. " Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni w systemie zapewnienia jakości kształcenia - przepis, praktyka, problemy"

   


   

  10 września 2014 r. - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Kierownikiem Działu Informatyki i Teletransmisji - mgr iż. Jarosławem Ogonowskim w sprawie podsumowania wyników ankietyzacji za rok 2013/2014

   


   

  8 września 2014 r. - udział prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB oraz Doroty Bayer - pracownika Biura ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w konferencji  "Kwalifikacje dla każdego - Nowe podejście do uczenia się przez całe życie"

   


   

  4 września 2014 r. - spotkanie Przewodniczącej Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr  hab. Iriną Kowalską w sprawie zaleceń KAAUM

   


   

  2 września 2014 r. - zebranie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

   


   

  19 sierpnia 2014 r. - Senat UMB (zatwierdzenie wzorów umów ze studentami) 

   


   

  21 lipca 2014 r. - WL - pozytywna ocena procesu kształcenia na kierunku lekarskim dokonana przez Komisję Akredytacyjną Akademickich Uczelni Medycznych

   


   

  26 czerwca 2014 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (przyjęcie oceny efektów kształcenia przedłożonej przez Dziekana Wydziału)

   


   

  25 czerwca 2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego (zmiana Uchwały Rady Wydziału nr 193/13 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Praktyk, procedury monitorowania praktyk i wzoru ankiety oceny praktyk)

   


   

  25 czerwca 2014 r. - Senat UMB (zatwierdzenie efektów kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015 na poszczególne kierunki studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku)

   


   

  23 czerwca 2014 r. – spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – dr Eweliną Dargiewicz i przedstawicielami Wydziałowych Zespołów w celu omówienia warunków dostępu osób niepełnosprawnych do obiektów UMB

   


   

  23 czerwca 2014 r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu  (zatwierdzenie planu i programu  studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie planów i programów  studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015, zmiana Uchwały RW nr 37/2014 w sprawie zatwierdzenia matryc efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów na WNoZ)

   


   

  09 czerwca 2014 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącymi Wydziałowych Zespołów ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB w celu omówienia zmian wprowadzonych w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB

   


   

  04 czerwca 2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego (zatwierdzenie planu studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2014/2015, zatwierdzenie programów kształcenia na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na  poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015)

   


   

  02 czerwca 2014 r. – WnoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu 

   


   

  29 maja 2014 r. - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącym Parlamentu Studentów Rafałem Kucharskim w sprawie organizowanego przez studentów konkursu na najlepszego nauczyciela

   


   

  29 maja 2014 r. - Senat UMB

   


    

  19 maja 2014 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa zmian w Wydziałowym Zespole ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz zmian w  Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Praktyk Zawodowych)

   


   

  15 maja 2014 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  na rok akademicki 2015/2016)

   


   

  14 maja 2014 r. -  WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  (ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016 oraz  ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016 na studia prowadzone w języku angielskim)

   


   

  12 maja 2014 r. - posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości kształcenia w UMB

   


   

  6 maja 2014 r. - WNoZ -  podczas Gali w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu rozstrzygnięto  konkurs na Asystenta Roku i Najsympatyczniejszego Studenta Wydziału Nauk o Zdrowiu 2013/2014 r.Asystentem Roku 2013/2014 została – mgr Ewa Pasieka z Zakładu Radiologii. Drugie miejsce zajęła – mgr Marta Jastrzębska-Mierzyńska z Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego a trzecie – Anna Kalinowska z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej. Najsympatyczniejszym studentem okazała się Sylwia Manias, II miejsce zajęła Agnieszka Bogucka, III miejsce na podium przypadło dla Pauliny Małachwiej

   

   

   


   

  28 kwietnia 2014 r. – Zarządzenie nr 32/2014 Rektora UMB  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB

   


   

   28 kwietnia 2014 r.  - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu  

   


   

  23 kwietnia 2014 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa zatwierdzenia zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,  sprawa zatwierdzenia zmian w Regulaminie Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, sprawa zmian w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  na rok akademicki 2014/2015)

   


   

  23 kwietnia 2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego (zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Lekarskim, na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie efektów kształcenia na studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim, na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych, zatwierdzenie zmian do Regulaminu Studiów Doktoranckich, zatwierdzenie wzoru sylabusa obowiązującego na Środowiskowych Studiach Doktoranckich w Języku Angielskim Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim)

   


   

  16 kwietnia 2014 r. - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. Elżbietą Skrzydlewską w sprawie propozycji zmian w Uchwale Senatu nr 102/2012 oraz w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB

     16 kwietnia 2014 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Hanną Bachórzewską-Gajewską – w sprawie realizacji działań doskonalących na rok akademicki 2013/2014

   


   

  15 kwietnia 2014 r. - WL - posiedzenie grupy roboczej Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim kierunku lekarsko-dentystycznego w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na cykl kształcenia 2014-2020. 

   


   

  11 kwietnia 2014 r. - WNoZ - spotkanie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu ze studentami i starostami w sprawie uwag i propozycji dotyczących podniesienia jakości kształcenia na Wydziale

   


   

  10 kwietnia 2014 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego (Opinia dotycząca zmiany Regulaminu Studiów Stacjonarnych UMB oraz Regulaminu Studiów Niestacjonarnych UMB, Opinia dotycząca zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich UMB, Opinia dotycząca zmiany Regulaminu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim UMB, zatwierdzenie wzoru sylabusa przedmiotu na Środowiskowych Studiach Doktoranckich w Języku Angielskim na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, sprawa uchwalenia planów i programów kształcenia na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia (studia I i II stopnia), planów i programów studiów na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2014/2015)

   


   

  04 kwietnia 2014 r. – WF -  spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym – prof. dr hab. Maciejem Szmitkowskim – w sprawie realizacji działań doskonalących na rok akademicki 2013/2014

    


   

  03 kwietnia 2014 r. - WL - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim – prof. dr hab. Bożeną Sobkowicz – w sprawie realizacji działań doskonalących na rok akademicki 2013/2014

   


   

  27 marca  2014 r. – Senat UMB (zmiana Uchwały Senatu nr 18/2012 z 28.03.2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek UMB określających zasady tworzenia planów studiów i programów kształcenia dla określonych kierunków, form, poziomów i profili kształcenia studiów wyższych; zmiana Uchwały nr 19/2012 z 28.03.2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek UMB określających zasady tworzenia planów i programów studiów doktoranckich; zmiana Uchwały Senatu nr 102/2012 z dnia 19.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB)

   


   

  27 marca  2014 r. –  WF  – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (uchwalenie Regulaminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2014/2015)

   


   

  26 marca  2014 r. -  WL - Rada Wydziału Lekarskiego z  Oddziałem Stomatologii i Oddziałem nauczania w Języku Angielskim (przyjęcie wzoru sylabusa na studia doktoranckie)

   


   

  24 marca  2014 r. WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana w składzie Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana wzoru matryc efektów kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów)

   


   

   12 marca 2014 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z  Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zamiana Uchwały nr 451/12 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   


   

  10 marca  2014 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego  z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim – prof. dr hab. Iriną Kowalską w sprawie zmiany wzorów sylabusów obowiązujących na Wydziale

   


   

  04 marca  2014 r. – Senat UMB (zatwierdzenie Kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB, ustalenie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu na rok akademicki 2014/2015)

   


   

  03 marca 2014 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie zmian w Regulaminie studiów Doktoranckich)
   


   

  27 lutego 2014 r. – Posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB (zatwierdzenie projektu Regulaminu pracy Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB, przedstawienie propozycji podziału Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB, omówienie propozycji zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB)

   


   

  27 lutego 2014 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego (zatwierdzenie tematyki oraz kierowników prac dyplomowych na rok akademicki 2014/2015, ustalenie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w roku akademickim 2014/2015)

   


   

  19 lutego 2014 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (ustalenie limitu przyjęć na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015, ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015, ustalenie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego  na studia stacjonarne doktoranckie w roku akademickim 2014/2015 z regulaminem postępowania konkursowego na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015)

   


   

  17 lutego 2014 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko i Prorektora ds. Studenckich – prof. dr hab. Adriana Chabowskiego z Kierownikiem Działu Informatyki i Teletransmisji w sprawie ankietyzacji zajęć dydaktycznych

   


   

  17 lutego 2014 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (podjęcie Uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na rok akademicki 2014/2015, podjęcie Uchwały w sprawie harmonogramu postępowania konkursowego na studia stacjonarne doktoranckie na rok akademicki 2014/2015,podjęcie Uchwały w sprawie  ustalenia limitu przyjęć na studia stacjonarne doktoranckie na rok akademicki 2014/2015)
   


   

  30 stycznia 2014 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (uzupełnienie składu Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

   


   

  23 stycznia 2014 r. -WL -  udział  Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko w spotkaniu  Dziekana Wydziału Lekarskiego - prof. dr hab. Iriny Kowalskiej z Przewodniczącą Wydziałowego Zespołu ds.  Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz koordynatorami grup roboczych w sprawie zatwierdzenia, monitorowania oraz okresowych przeglądów planów i programów kształcenia oraz ich zgodności z efektami kształcenia

   


   

  23 stycznia 2014 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko z przedstawicielem STN w sprawie zmian w Regulaminie Rankingu Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego UMB za rok akademicki 2012/2013

   


   

  23 stycznia 2014 r. - Senat UMB

   


   

  21 stycznia 2014 r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie harmonogramu egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2013/2014, sprawa zmian w planach nauczania w roku akademickim 2013/2014)

   


   

  15 stycznia 2014 r. - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB – prof. dr  hab. Barbary Mroczko oraz mgr Doroty Bayer z kierownikiem Działu Informatyki i Teletransmisji – mgr inż. Jarosławem Ogonowskim oraz Przewodniczącym Parlamentu Studentów Rafałem Kucharskim w sprawie ankietyzacji zajęć dydaktycznych

   


   

  15 stycznia 2014 r. – WL -  Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   


   

  13 stycznia 2014 r. -  spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB – prof. dr  hab. Barbary Mroczko oraz mgr Doroty Bayer z Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB – prof. dr hab. Elżbietą Skrzydlewską i Kierownikiem Dziekanatu Ewą Kropiwnicką w sprawie raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia  

   


   

  13 stycznia 2014 r. -  spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB – prof. dr  hab. Barbary Mroczko  oraz mgr Doroty Bayer z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Parlamentu Studentów w sprawie działań mających na celu zwiększenie frekwencji  wypełniania ankiet przez studentów

   


   

  09 stycznia 2014 r. - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko  oraz mgr Doroty Bayer z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Parlamentu Studentów w sprawie regulaminu konkursu – nagroda studentów  UMB

   


  19 grudnia 2013 r. - Senat UMB ( wystąpienie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko w sprawie zatwierdzenia raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2012/2013, zmiana Uchwały nr 64/2013 Senatu UMB  z dnia 27.06.2013 r. w sprawie liczebności grup studenckich)
     19 grudnia 2013 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na Wydziale w roku akademickim 2013/2014 i pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB)

   


  11 grudnia 2013 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (sprawozdanie z przebiegu rekrutacji i pracy Komisji Rekrutacyjnej)

   


   

  10 grudnia 2013 r. - WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana programu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013, zmiana programu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2013/2014)

   


   

  06 grudnia 2013 r. – spotkanie Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. Adriana Chabowskiego i pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Samorządem Studentów i starostami poszczególnych lat i kierunków studiów UMB

   


   

  29 listopada 2013 r. – posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB (zatwierdzenie raportu z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2012/2013)

   


   

   25 listopada 2013 r. -  WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (sprawa zmian w Wydziałowym Zespole ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, sprawa zmian w Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Praktyk Zawodowych, sprawa zmian  planów nauczania w roku akademickim 2013/2014)

   


   

  20 listopad 2013 r. – WL -  Rada Wydziału Lekarskiego (zmiana Uchwały w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, sprawozdanie Kierownika Studiów Doktoranckich)

   


   

  15 listopada 2013 r. – losowanie loginów, spośród studentów biorących udział w ankietyzacji (po jednym z każdego Wydziału), w celu wręczenia cennej nagrody rzeczowej

   Galeria


   

  12 listopada 2013 r. - Senat UMB (zmiana uchwały Senatu nr 52/2013 z dnia 28.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, stanowisko Senatu w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za lata 2011-2012)

   


   

  07 listopada 2013 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana planów i programów studiów doktoranckich, zmiana Uchwały RW nr 72/13 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim, zmiana Regulaminu realizacji prac dyplomowych)

   


   

  06 listopada 2013 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  

   


   

  31 października 2013 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana planów i programów studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, zmiana Uchwały RW nr 72/13 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim na rok akademicki 2013/2014)

   


   

  28 października 2013 r. - udział Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko w pierwszym "DocDay" Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

   


   

  28 października 2013 r. - zebranie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   


   

  23 października 2013 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały nr 451/12 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana Uchwały Rady Wydziału nr 162/12 i 191/13 w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów)

   


   

  21 października 2013 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (wykaz placówek do realizacji praktyk zawodowych na rok akademicki 2013/2014, sprawa zmian w Wydziałowych Komisjach Dziekańskich)

   


   

  14 października 2013 r. - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko z Prorektorem ds. Studenckich - prof. dr hab. Adrianem Chabowskim, Dziekanami poszczególnych Wydziałów,  Kierownikami Studiów Doktoranckich, przedstawicielami studentów i doktorantów w sprawie realizacji działań doskonalących wynikających z Uchwały Senatu UMB nr 50/2013

   


   

  30 września 2013 r. – Senat UMB (zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, technikach dentystycznych i studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014 i dla cyklu kształcenia, który rozpoczął się w roku akademickim 2012/2013, zmiana Uchwały Senatu nr 47/2012 z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu, zatwierdzenie efektów kształcenia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Nauk o Zdrowiu) 

   


   

  30  września 2013 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana efektów kształcenia na studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014, zmiana planów studiów na studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014, zatwierdzenie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014, zmiana w efektach kształcenia dla poszczególnych kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla cyklu kształcenia, który rozpoczął się w roku akademickim 2012/2013, przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2012/2013, zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia zawierającego propozycje działań doskonalących system jakości kształcenia) 

   


   

  27 września 2013 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (wprowadzenie zmian do uchwały nr 72/13 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim na rok akademicki 2013/2014, zmiana ankiety oceny pracy Dziekanatu)

   


   

  25 września 2013 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, technikach dentystycznych i studiach doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014 i  dla cyklu kształcenia, który rozpoczął się w roku akademickim 2012/2013, zmiana uchwał Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia planów i programów kształcenia na cykle kształcenia, które rozpoczęły się w roku akademickim  2011/2012, 2012/2013 i cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim  2013/2014, zatwierdzenie matryc efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, technikach dentystycznych na cykle kształcenia, które rozpoczęły się w roku akademickim 2011/2012, 2012/2013 i cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim  2013/2014, przedstawienie oceny efektów kształcenia za rok akademicki 2012/2013, zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   


   

  23 wrzesnia 2013 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014 oraz zmian w efektach kształcenia dla poszczególnych kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu dla cyklu kształcenia, który rozpoczął się w roku akademickim 2012/2013)

   


   

  18  września 2013 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko i Prorektora ds. Studenckich UMB - prof. dr hab. Adriana Chabowskiego w sprawie realizacji działań doskonalących wynikających z Uchwały Senatu UMB nr 50/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia raportu z przeglądu jakości kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku za rok akademicki 2011/2012

   


   

  12  września 2013 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB w roku akademickim 2012/2013) 

   


   

  11  września 2013 r.  - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (wystąpienie prof. dr hab. Barbary Mroczko - pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zatwierdzenie rocznego programu zajęć studenta realizującego Indywidualny Tok Studiów)

   


   

  04 września 2013 r. - Senat UMB (zmiana Uchwały Senatu nr 2/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie wdrożenia Programu Doskonalenia Jakości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku)

   


   

  30 sierpnia 2013 r. – WL - spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia -  prof. dr hab. Barbary Mroczko z Dziekanem Wydziału Lekarskiego  z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr hab. Iriną Kowalską sprawie cyklów kształcenia, oceny efektów kształcenia i wzoru sylabusa 

   


   

  25 lipca 2013 r. – raport z wizytacji przeprowadzonej przez Zespół Oceniający PKA na kierunku „położnictwo" na Wydziale Nauk o Zdrowiu

   


   

  22 lipca 2013 r. WL – spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia -  prof. dr hab. Barbary Mroczko i Prorektora ds. Studenckich Adriana Chabowskiego  z Dziekanem Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Iriną Kowalską w  sprawie oceny efektów kształcenia  

   


   

   27 czerwca 2013 r. – WL – spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia -  prof. dr hab. Barbary Mroczko, Prorektora ds. Studenckich Adriana Chabowskiego oraz pracownika Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – mgr Doroty Bayer z Dziekanem Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Iriną Kowalską w  sprawie cyklów kształcenia, oceny efektów kształcenia i wzorów sylabusa 

   


   

  27 czerwca 2013 r. -  Senat UMB (zmiana Uchwały Senatu nr 46/2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego, zmiana Uchwały Senatu nr 57/2012 w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studia doktoranckie Wydziału Lekarskiego, zatwierdzenie efektów kształcenia Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim,  utworzenie studiów podyplomowych Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, utworzenie studiów podyplomowych Kosmetologia - pielęgnacja zdrowia i urody na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej)

   


   

  26 cczerwca 2013 r. - WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (podjęcie Uchwały w sprawie  zatwierdzenia efektów kształcenia, planu i programu Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim, zmiana Uchwały Rady Wydziału nr 155/13 w sprawie utworzenia Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim)

   


   

  24 czerwca 2013 r.  - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie planów nauczania na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, dietetyka, ratownictwo medyczne, fizjologia, elektroradiologia, logopedia z fonoaudiologią na rok akademicki 2013/2014)

   


   

  20 czerwca 2013 r. – udział Prorektora ds. Studenckich - prof. dr hab. Adriana Chabowskiego w  seminarium bolońskim dla Prorektorów ds. Kształcenia "Uczelnie wobec wyzwań wdrażania KRK i uczenia się przez całe życie" (http://www.ekspercibolonscy.org.pl/prezentacje)

   


   

  17 czerwca 2013 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie tematów prac licencjackich i magisterskich na rok akademicki 2013/2014, zmiana planu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2012/2013 oraz zmiana planu studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2013/2014).
     28 maja 2013 r. - Senat UMB (wystąpienie prof. dr hab. Barbary Mroczko w sprawie zatwierdzenia raportu z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2011/2012, zatwierdzenie kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB za rok 2012, zmiany w Uchwale Senatu nr 46/2012 z dnia 31.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Lekarskiego, zmiany w Uchwale Senatu 58/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na studia doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu)

   


   

  24 maja  2013 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (ustalenie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015, uchwalenie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim w roku akademickim 2013/2014, uchwalenie planów i programów kształcenia na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia, uchwalenie planów i programów  studiów doktoranckich)

     22 maja 2013 r. – WL -  udział pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia -  prof. dr hab. Barbary Mroczko oraz mgr Doroty Bayer  w posiedzeniu grupy roboczej kierunku lekarskiego  - Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (weryfikacja efektów kształcenia)
   


   
  22 maja 2013 r. – spotkanie pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia -  prof. dr hab. Barbary Mroczko oraz pracownika Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – mgr Doroty Bayer z Prorektorem ds. Studenckich – prof. dr hab. Adrianem Chabowski, w celu konsultacji raportu podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia za rok akademicki 2011/2012

     22 maja 2013 r. WL -  Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  (ustalenie regulaminu egzaminu wstępnego na I rok studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, techniki dentystyczne w roku akademickim 2013/2014, ustalenie warunków i trybu przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015, zatwierdzenie planów i programów studiów na rok akademicki 2013/2014, zatwierdzenie programu studiów doktoranckich na rok akademicki 2013/2014, zatwierdzenie Regulaminu Praktyk, procedury monitorowania praktyk oraz wzoru ankiety oceny praktyk)

     20 maja 2013 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie Regulaminów egzaminów wstępnych na rok akademicki 2013/2014, zatwierdzenie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015)

   


   

  13  maja 2013 r. – WL - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB - prof. dr hab. Barbary Mroczko i mgr Doroty Bayer z Dziekanem Wydziału Lekarskiego  z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim - prof. dr hab. Iriną Kowalską, w celu przedstawienia proponowanych działań doskonalących jakość kształcenia w UMB oraz omówienia zasad przygotowania na Radę Wydziału dokumentacji dotyczącej monitorowania praktyk.

   


   

  08 maja 2013 r. – WNoZ - spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB -  prof. dr hab. Barbary Mroczko i mgr Doroty Bayer z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu - prof. dr hab. Sławomirem J. Terlikowskim, w celu przedstawienia proponowanych działań doskonalących jakość kształcenia w UMB

   


   

  24 kwietnia 2013 r. – WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (opinia w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych, utworzenie Środowiskowych Studiów Doktoranckich w języku angielskim  na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, zatwierdzenie Regulaminu  Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim).

     24 kwietnia 2013 r. -   Senat UMB

   


   

  24 kwietnia 2013 r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana reprezentanta Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Uczelnianym Zespole do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB, opinia dotycząca Regulaminu Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych, utworzenie Środowiskowych Studiów Doktoranckich w języku angielskim przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).

   


   

  23 kwietnia 2013 r.-  posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB (zatwierdzenie raportu z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2011/2012)

   


   

  22 kwietnia 2013 r. - WNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu ( powołanie Kierownika Studiów Podyplomowych oraz  Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Podyplomowych „Biostatystyka – zastosowanie statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu”, uzupełnienie Wydziałowej Komisji ds. Dyplomowych)

   


   

  04 kwietnia 2013r. - WF - Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie wzoru ankiet opinii studentów oceniających praktyki zawodowe oraz uzupełnienie składu Wydziałowego Zespołu do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia).

   


   

  W dniach 22 – 23 marca 2013 r. Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej  pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Józefa Kobosa dokona oceny programowej na kierunku „położnictwo” Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

   


   

  Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na spotkanie dotyczące systemu ankietyzacji zajęć dydaktycznych.

  Organizatorem spotkania jest p. Dziekan Wydziału – prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska. W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel Działu Informatyki i Teletransmisji UMB, który zaprezentuje stronę techniczną działania systemu.

  Spotkania odbędą się 14 marca 2013 r. w Auli Dużej Euroregionalnego Centrum Farmacji w następujących godzinach:

  13:00 – 13:45 – kierunek Analityka Medyczna
  13:45 – 14:30 – kierunek Farmacja
  14:30 – 15:15 – kierunek Kosmetologia, studia doktoranckie

  W przypadku, gdy nie możecie Państwo przyjść na spotkanie przeznaczone dla swojego kierunku studiów, zapraszamy na spotkanie na inną godzinę.

   


   

   


   

  W dniu 12 marca 2013 r. o godz. 1300 w Auli Dużej Wydziału Nauk o Zdrowiu odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów i doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu dotyczące Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 13/13.

  W spotkaniu będą uczestniczyli:

  1. Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. Adrian Chabowski

  2. Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – prof. dr hab. Barbara Mroczko

  3. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski

  4. Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu –
   prof. dr hab. Hanna Bachórzewska-Gajewska

  5. Kierownik Działu Informatyki i Teletransmisji – mgr inż. Jarosław Ogonowski

  6. Przedstawiciel Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – mgr Dorota Bayer

   


   

  Nauczyciele akademiccy i jednostki dydaktyczno-naukowe UMB nagrodzone przez Samorząd Studentów UMB

  W llutym 2013 roku Samorząd Studentów UMB przeprowadził wsród studentów (na forach publicznych) ankietę, ktora miała na celu wyłonienie jednostek i wykładowców, którzy według studentów, wykazali się swą charyzmą na zajęciach oraz dbałością o wysokie standarty kształcenia na Naszej Uczelni.

  Oto wyniki I Przeglądu Jednostego Organizacyjnych UMB oraz Najwybitniejszych Wykładowców.

  Jednostki dydaktyczno-naukowe:

  • I miejsce -Zakład Anatomii Prawidłowej
  • II miejsce - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
  • III miejsce -  Zakład Histologii i Cytofizjologii

  Wykładowcy:

  • I miejsce-  dr hab. Jacek Feliks Breczko - Wykładowca Studium Filozofii i Psychologii Człowieka
  • II miejsce -  prof. dr hab. Adrian Chabowski - Kierownik Zakładu Fizjologii
  • III miejsce -  prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski - Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych


  Zwycięzcom gratulujemy oraz dziękujemy za pracę, poświęcenie i trud włożony w edukację młodzieży akademickiej Naszej Uczelni w 2012 roku oraz latach ubiegłych, która zaprocentowała tak wysokim uznaniem wśród studentów. Jesteśmy dumni, że posiadamy taką kadrę, którą możemy pochwalić się na arenie międzyuczelnianej. Mamy nadzieję na dalszą, tak efektywną współpracę.

  Samorzad Studentów UMB