Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sekcja ds. Planowania i Rozliczania Obciążeń Dydaktycznych .