Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. CZERWIEC.
 • CZERWIEC.
 • Ostatnia zmiana 29.06.2018 przez Administrator UMB

  CZERWIEC

  • 28 czerwca 2018 r. Senat UMB (zmiana Uchwały nr 92/2016 Senatu UMB z dnia 24.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2016/2017, zmiana Uchwały nr 72/2017 Senatu UMB z dnia 28.06. 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMB dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019)

   

  • 28 czerwca 2018 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zatwierdzenie programów praktyk zawodowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019, uchwalenie programów studiów w tym planów studiów na kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia (studia I i II stopnia), studiach doktoranckich, studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019)

   

  • 27 czerwca 2018 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2018/2019, zatwierdzenie programu studiów na studiach doktoranckich na rok akademicki 2018/2019, zatwierdzenie programu studiów na międzysektorowych krajowych studiach doktoranckich na rok akademicki 2018/2019)

   

  • 26 czerwca 2018 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (Zmiana Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 119/2017 z dnia 27.06.2017 r. sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2017/2018, zatwierdzenie efektów kształcenia  na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2018/2019, zatwierdzenie programów studiów na poszczególne kierunki studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się  w roku  akademickim 2018/2019, zatwierdzenie zmian w programach na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018 i 2016/2017, zatwierdzenie efektów kształcenia studiów doktoranckich dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019)