Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. LISTOPAD.
 • LISTOPAD.
 • Ostatnia zmiana 14.12.2017 przez Administrator UMB

  LISTOPAD

   

  • 29 grudnia 2017 r. – Senat UMB (zatwierdzenie Raportu Podsumowującego z przeglądu jakości kształcenia w UMB za rok akademicki 2016/2017, Uchwała w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)
    
  • 28 listopada 2017 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zmiana procedury kontroli jakości na Wydziale Nauk o Zdrowiu)

   

  • 22 listopada 2017 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (przyjęcie Regulaminu Hospitacji Zajęć Dydaktycznych, zmiana składu Wydziałowego Zespołu, zatwierdzenie Regulaminu Praktyk, procedury monitorowania praktyk i wzoru ankiety oceny praktyk)