Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. LUTY.
 • LUTY.
 • Ostatnia zmiana 04.04.2018 przez Administrator UMB

  LUTY

   

   

  • 28 lutego 2018 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie Regulaminu Studiów Podyplomowych, zmiana uchwały nr 206/16 w sprawie powołania Rady Programowej, zmiana uchwały nr 207/16 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji Studentów)

   

  • 20 lutego 2018 r. WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (wyrażenie opinii w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych)

   

  • 07 lutego 2018 r. –Senat UMB (zmiana Uchwały Senatu nr 72/2017 z dn. 28.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na poszczególne kierunki studiów na WNoZ na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018, utworzenie studiów I stopnia na kierunku Biostatystyka na WNoZ od roku akademickiego 2018/2019)