Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. MARZEC.
 • MARZEC.
 • Ostatnia zmiana 04.04.2018 przez Administrator UMB

  MARZEC

   

  • 26 marca 2018 r. Senat UMB (wprowadzenie zmian do uchwały Senatu nr 12/2018 z dnia 07.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiach doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki na rok akademicki 2018/2019, wprowadzenie zmian do Uchwały nr 3/2017 z dnia 9.02.2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, poziomów i profili kształcenia studiów wyższych, zatwierdzenie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku określających zasady tworzenia planów i programów studiów podyplomowych, uchwalenie Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, utworzenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu, od roku akademickiego 2018/2019, studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku położnictwo dla położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły dwuipółletnią szkołę policealną albo pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej)

   

  • 22 marca 2018 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana Uchwały Senatu nr 12/2018 z dn. 07.02.2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiach doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB)

   

  • 21 marca 2018 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zmiana Uchwały Senatu nr 12/2018 z dn. 07.02.2018 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Międzynarodowych interdyscyplinarnych studiach doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB)

   

  • 20 marca 2018 r. – WnoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (utworzenia na WNoZ os roku akademickiego 2018/2019, na kierunku położnictwo studiów niestacjonarnych I stopnia dla położnych , które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły dwuipółletnią szkołę policealną albo pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, utworzenie I edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna”, utworzenie II edycji  niestacjonarnych studiów podyplomowych „Dietetyka kliniczna”, utworzenie III edycji  niestacjonarnych studiów podyplomowych „Psychodietetyka”)

   

  • 9-10 marca 2018 r. – WnoZ -  ocena programowa PKA na kierunku Fizjoterapia

   

  • 01 marca 2018 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (opinia w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych)