Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. PAŹDZIERNIK.
 • PAŹDZIERNIK.
 • Ostatnia zmiana 14.12.2017 przez Administrator UMB

  PAŹDZIERNIK

  • 27 października 2017 r. WF – Rada Wydziału farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (zmiana składu Wydziałowej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Molestowania Seksualnego, Mobbingu i Dyskryminacji) 

   

  • 26 października 2017 r. – Senat UMB

   

  • 25 października 2017 r. – WL - Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 

   

  • 24 października 2017 r.-  WNoZ – Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie opiekunów praktyk zawodowych upoważnionych do zaliczenia praktyk w roku akademickim 2017/2018, zatwierdzenie wykazu placówek do realizacji praktyk zawodowych, zatwierdzenie Regulaminów praktyk zawodowych