Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. WRZESIEŃ.
 • Ostatnia zmiana 26.09.2018 przez Administrator UMB

  WRZESIEŃ

  • 27 września 2018 r. – WF – Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej zmiana składu  Wydziałowego Zespołu  ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, Raport Końcowy Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia z przeglądu jakości kształcenia w roku akademickim 2017/2018)

   

  • 27 września 2018 r. – Senat UMB (Zmiany w Regulaminie w sprawie zasad, trybu i kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim   Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wprowadzenie zmian do Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 123/2016 z dnia 8.11.2016, Uchwała w sprawie przyjęcia ankiety oceny pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na potrzeby ustalenia  pracowników UMB prowadzących działalność naukową w latach 2017-2018 w aspekcie zaliczenia do „liczby N” )

   

  • 26 września 2018 r. posiedzenie Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

   

  • 26 września 2018 r. – WL – Rada Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (zatwierdzenie Raportu Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana składu Wydziałowego Zespołu  ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, zmiana uchwały nr 193/13 dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Praktyk, procedury monitorowania praktyk i wzoru ankiety oceny praktyk)

   

  • 25 września 2018 r. -  wNoZ - Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu (zatwierdzenie Raportu Końcowego Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Raportu Zbiorczego Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia)

   

  • 06 września 2018 r. – spotkanie Pełnomocnika Rektora ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości kształcenia UMB – prof. dr hab. Barbary Mroczko z Prorektorem ds. Studenckich – prof. dr hab. Adrianem Chabowskim w sprawi zmian w Regulaminie Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia UMB