Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Bromatologii.