Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Toksykologii.