Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej.