• Ostatnia zmiana 01.12.2013 przez Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

    Kierunki badawcze

    1. Powikłania kardio-metaboliczne zaburzeń oddychania w czasie snu - projekt prowadzony we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii UMB
    2. Rehabilitacja mięśni gardła u chorych z obturacyjnym bezdechem w czasie snu - projekt prowadzony we współpracy z Kliniką Rehabilitacji UMB
    3. Ocena metabolizmu karnityny u chorych na mukowiscydozę - współpraca z Zakładem Farmakodynamiki CZD (Warszawa) i Poradnią Mukowiscydozy UDSK (Białystok)