Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej.