Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Kardiologii Inwazyjnej, Chorób Wewnętrznych z OIOK i Pracownią Hemodynamiki.