Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
  • Ostatnia zmiana 14.12.2018 przez Administrator UMB

    Nauka

    Tematyka naukowo-badawcza


    • leczenie świeżego zawału serca za pomocą pierwotnej angioplastyki tętnic wieńcowych (tzw. primary PTCA)
    • ocena skuteczności i bezpieczeństwa metod interwencyjnego leczenia choroby wieńcowej (PTCA w stabilnej i niestabilnej dławicy piersiowej)
    • wpływ zaburzeń metabolicznych w cukrzycy na przebieg choroby niedokrwiennej serca
    • czynniki ryzyka restenozy po PTCA
    • patogeneza miażdżycy
    • rola cytokin i molekuł adhezyjnych w procesach prowadzących do niestabilności blaszki miażdżycowej