Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Genetyki Klinicznej.