Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Stomatologii Zachowawczej.