• Ostatnia zmiana 28.11.2021 przez Zakład Stomatologii Zachowawczej

  Kadra

   

  • Kierownik:
   prof. dr hab. Anna Zalewska

   

   

   

  Adiunkci:

   

  • dr n. med. Urszula Kołodziej- Koordynator d/s Dydaktyki 
  • dr n. med Magdalena Choromańska
  • dr n. med. Marta Barzał- Nowosielska
  • dr n. med. Maria Balunowska

   

  Asystenci:

   

  • dr n. med. Katarzyna Fejfer
  • dr n. med. Julita Szulimowska
  • dr n. med. Paula Kostecka- Sochoń
  • lek. stom. Katarzyna Morawska
  • lek. stom.  Joanna Zdanowicz- Wiloch
  • lek. stom. Anna Kotowska- Rodziewicz- Koordynator d/s Endodoncji
  • lek. stom.  Izabela Zieniewska- Siemieńczuk

   

  Doktoranci:

   

  lek. stom. Anna Skutnik- Radziszewska 

  lek. stom. Izabela Zieniewska- Siemieńczuk

  lek. stom. Sara Zięba

  lek. stom. Michał Dziekoński

   

  Lekarze specjalizujący się w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją:

   

  lek. stom. Anna Skutnik- Radziszewska 

  lek. stom. Hanna Bielecka

  lek. stom. Katarzyna Skibniewska- Czapska

  lek. stom. Sara Zięba

  lek. stom. Edyta Kostro

   

   

  sekretariat : mgr  Alina Maciejewska