Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej.
 • Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej.
 • Ostatnia zmiana 16.10.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej

   

  Kliknij w poniższy link aby pobrać wyniki rekrutacji

   

   

  ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

  „DIAGNOSTYKA USG NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ”

   

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

   

   

  Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI USG NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ!

   

  Efektem warsztatów będzie nabycie wiedzy o:

  • podstawach obsługi aparatu USG oraz technik badania ultrasonograficznego,
  • anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej,
  • diagnostyce ultrasonograficznej chorób układu moczowego, nerek, nadnerczy, chorób miąższowych i zmian ogniskowych wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, trzustki, śledziony oraz dużych naczyń jamy brzusznej,
  • roli ultrasonografii w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych
  • artefaktów jamy brzusznej w stanach zagrożenia życia.

   

  Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymają certyfikat.

   

   

  Kto: studenci V i VI roku kierunku lekarskiego

  Limit osób: 48

  Liczba godzin szkolenia: 24

  Kiedy: 28-29.10.2023 (24 osoby) oraz 25-26.11.2023 (24 osoby)

   

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 03-10.10.2023

   

  Uwaga! W szkoleniu NIE mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym.

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem kursu i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia.

   

  Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć w dniach 03-10.10.2023 do Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój 210).

   

  W przypadku pytań lub wątpliwości co do dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów Pomocowych.

   

  Wydrukowane formularze rekrutacyjne znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło pałacu, I piętro).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik

  tel.: 85 686-51-77, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl.

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Prosimy sprawdzać e-mail, w tym folder SPAM.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty projektowe do zapoznania się (prosimy nie składać tych dokumentów wraz z formularzem rekrutacyjnym!):

   

   


   

  OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

   

  ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

  „DIAGNOSTYKA USG NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ”

   

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

   

   

  Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI USG NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ!

   

  Efektem warsztatów będzie nabycie wiedzy o:

  • podstawach obsługi aparatu USG oraz technik badania ultrasonograficznego,
  • anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej,
  • diagnostyce ultrasonograficznej chorób układu moczowego, nerek, nadnerczy, chorób miąższowych i zmian ogniskowych wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, trzustki, śledziony oraz dużych naczyń jamy brzusznej,
  • roli ultrasonografii w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych
  • artefaktów jamy brzusznej w stanach zagrożenia życia.

   

  Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymają certyfikat.

   

   

  Kto: studenci V i VI roku kierunku lekarskiego

  Limit osób: 24

  Liczba godzin szkolenia: 24

  Kiedy: rok akademicki 2022/2023

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 16-25.01.2023

   

  Uwaga! W szkoleniu NIE mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem kursu i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia.

  Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do dnia 25.01.2023 do Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój 210).

  W przypadku pytań lub wątpliwości co do dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów Pomocowych.

  Wydrukowane formularze rekrutacyjne znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło pałacu, I piętro).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik tel.: 85 686-51-77, e-mail: zpu3@umb.edu.pl.

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Prosimy sprawdzać e-mail, w tym folder SPAM.