Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Echokardiografia przezklatkowa 2022.
 • Echokardiografia przezklatkowa 2022. Mamy POWER inwestujemy w kompetencje regionu
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Echokardiografia przezklatkowa 2022

  WYNIKI REKRUTACJI (pdf, 498KB)

   

  ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

  Z ZAKRESU ECHOKARDIOGRAFII PRZEZKLATKOWEJ

   

  DRODZY

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH Z ZAKRESU ECHOKARDIOGRAFII PRZEZKLATKOWEJ!

   

  Efektem warsztatów będzie nabycie wiedzy o:

  • zarysie podstaw fizycznych ultrasonografii (podstawy echokardiografii 2D, technik dopplerowskich)
  • budowie i obsłudze aparatów ultrasonograficznych dedykowanych do badań echokardiograficznych
  • artefaktach USG i ich znaczeniu projekcjach echokardiograficznych
  • prawidłowym obrazie i normach
  • anatomii ultrasonograficznej serca i dużych naczyń
  • jamach serca - ocena wielkości i funkcji
  • wadach zastawkowych - ocena zaawansowania i interpretacja.

  Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymają certyfikat.

   

  Kto: studenci V i VI roku kierunku lekarskiego

  Limit osób: 30

  Liczba godzin szkolenia: 12

  Kiedy: rok akademicki 2021/2022

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 16.02-02.03.2022 r.

   

  Uwaga! W szkoleniu NIE mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym.

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do dnia 02.03.2022 do Działu Projektów Pomocowych UMB:

  za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej (lewe skrzydło Pałacu Branickich) lub

  włożyć do skrzynki na dokumenty umieszczonej w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro).

   

  Czyste formularze rekrutacyjne znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (I piętro)

   

  UWAGA! Przyjmowane będą wyłącznie w pełni wypełnione, podpisane i kompletne dokumenty (z wszystkimi załącznikami). Nie ma możliwości wypełniania formularzy na miejscu i donoszenia załączników w późniejszym terminie. W przypadku pytań lub wątpliwości co do dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów Pomocowych.

   

  Osoba do kontaktu w sprawach dot. rekrutacji:

  Jacek Bezubik, e-mail: jacek.bezubik@umb.edu.pl , tel. 85 686-51-40

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy będą poinformowani mailowo. Prosimy sprawdzać e-mail, w tym folder SPAM.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem kursu i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia.

  Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.