Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Echokardiografia przezklatkowa 2022/2023.
 • Echokardiografia przezklatkowa 2022/2023.
 • Ostatnia zmiana 17.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Echokardiografia przezklatkowa 2022/2023

  REKRUTACJA 27.03-07.04.2023

   

  UWAGA!

  Lista osób przyjętych do udziału w szkoleniu "Echokardiografia przezklatkowa":

  • 37578
  • 37547
  • 37569
  • 36099
  • 37611
  • 37554
  • 37632
  • 36990
  • 36934
  • 33884
  • 36789
  • 37600
  • 37536
  • 37675
  • 37687
  • 36722
  • 38324
  • 34888
  • 36216
  • 37532
  • 37707
  • 37539
  • 34799
  • 37704
  • 36260
  • 37659
  • 37588
  • 37601
  • 36259
  • 37587

   

  Lista osób wpisanych na listę rezerwową:

  • 37572
  • 36285
  • 37548
  • 37560
  • 37678
  • 36404
  • 36317
  • 37529
  • 37683
  • 37627
  • 36519
  • 37607
  • 37680
  • 37589
  • 37668
  • 33716
  • 35781
  • 36253
  • 37656
  • 37558
  • 36394
  • 34822

   

  ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

  „ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZKLATKOWA”

   

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH Z ZAKRESU ECHOKARDIOGRAFII PRZEZKLATKOWEJ!

   

  Efektem warsztatów będzie nabycie wiedzy o:

  • zarysie podstaw fizycznych ultrasonografii (podstawy echokardiografii 2D, technik dopplerowskich)
  • budowie i obsłudze aparatów ultrasonograficznych dedykowanych do badań echokardiograficznych
  • artefaktach USG i ich znaczeniu projekcjach echokardiograficznych
  • prawidłowym obrazie i normach
  • anatomii ultrasonograficznej serca i dużych naczyń
  • jamach serca - ocena wielkości i funkcji
  • wadach zastawkowych - ocena zaawansowania i interpretacja.

  Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymają certyfikat.

   

   

  Kto: studenci V i VI roku kierunku lekarskiego

  Limit osób: 30

  Liczba godzin szkolenia: 12

  Kiedy: rok akademicki 2022/2023 (max. do końca czerwca 2023)

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 27.03-07.04.2023

   

  Uwaga! W szkoleniu NIE mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym.

  UWAGA STUDENCI/STUDENTKI VI ROKU!! W chwili udziału w szkoleniu uczestnik musi posiadać status studenta. Udział w szkoleniu po utraceniu statusu studenta (data ostatniego egzaminu) nie będzie możliwy.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem kursu i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia.

  Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz załączniki należy dostarczyć do dnia 07.04.2023 do Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój 210).

   

  W przypadku pytań lub wątpliwości co do dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów Pomocowych.

  Wydrukowane formularze rekrutacyjne znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło pałacu, I piętro).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik (tel.: 85 686-51-77, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl.

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Prosimy sprawdzać e-mail, w tym folder SPAM.


  REKRUTACJA 15-22.11.2022

   

  Wyniki rekrutacji pod linkiem (pdf, 507KB)

   

  ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

  „ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZKLATKOWA”

   

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

   

  Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH Z ZAKRESU ECHOKARDIOGRAFII PRZEZKLATKOWEJ!

  Efektem warsztatów będzie nabycie wiedzy o:

  • zarysie podstaw fizycznych ultrasonografii (podstawy echokardiografii 2D, technik dopplerowskich)
  • budowie i obsłudze aparatów ultrasonograficznych dedykowanych do badań echokardiograficznych
  • artefaktach USG i ich znaczeniu projekcjach echokardiograficznych
  • prawidłowym obrazie i normach
  • anatomii ultrasonograficznej serca i dużych naczyń
  • jamach serca - ocena wielkości i funkcji
  • wadach zastawkowych - ocena zaawansowania i interpretacja.

   

  Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymają certyfikat.

   

  Kto: studenci V i VI roku kierunku lekarskiego

  Limit osób: 30

  Liczba godzin szkolenia: 12

  Kiedy: rok akademicki 2022/2023

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 15-22.11.2022

   

  Uwaga! W szkoleniu NIE mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem kursu i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia.

  Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do dnia 22.11.2022 do Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój 210).

  W przypadku pytań lub wątpliwości co do dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów Pomocowych.

   

  Wydrukowane formularze rekrutacyjne znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło pałacu, I piętro).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:

  Karolina Cylwik - tel.: 85 686-51-77, e-mail: zpu3@umb.edu.pl.

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Prosimy sprawdzać e-mail, w tym folder SPAM.