Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Echokardiografia przezklatkowa 2022/2023.
 • Ostatnia zmiana 21.03.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Echokardiografia przezklatkowa 2022/2023

   

  REKRUTACJA 27.03-07.04.2023

   

  ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

  „ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZKLATKOWA”

   

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

  Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH Z ZAKRESU ECHOKARDIOGRAFII PRZEZKLATKOWEJ!

   

  Efektem warsztatów będzie nabycie wiedzy o:

  • zarysie podstaw fizycznych ultrasonografii (podstawy echokardiografii 2D, technik dopplerowskich)
  • budowie i obsłudze aparatów ultrasonograficznych dedykowanych do badań echokardiograficznych
  • artefaktach USG i ich znaczeniu projekcjach echokardiograficznych
  • prawidłowym obrazie i normach
  • anatomii ultrasonograficznej serca i dużych naczyń
  • jamach serca - ocena wielkości i funkcji
  • wadach zastawkowych - ocena zaawansowania i interpretacja.

  Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymają certyfikat.

   

   

  Kto: studenci V i VI roku kierunku lekarskiego

  Limit osób: 30

  Liczba godzin szkolenia: 12

  Kiedy: rok akademicki 2022/2023 (max. do końca czerwca 2023)

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 27.03-07.04.2023

   

  Uwaga! W szkoleniu NIE mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym.

  UWAGA STUDENCI/STUDENTKI VI ROKU!! W chwili udziału w szkoleniu uczestnik musi posiadać status studenta. Udział w szkoleniu po utraceniu statusu studenta (data ostatniego egzaminu) nie będzie możliwy.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem kursu i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia.

  Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny oraz załączniki należy dostarczyć do dnia 07.04.2023 do Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój 210).

   

  W przypadku pytań lub wątpliwości co do dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów Pomocowych.

  Wydrukowane formularze rekrutacyjne znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło pałacu, I piętro).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Karolina Cylwik (tel.: 85 686-51-77, e-mail: karolina.cylwik@umb.edu.pl.

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Prosimy sprawdzać e-mail, w tym folder SPAM.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty projektowe do zapoznania się (prosimy nie składać tych dokumentów wraz z formularzem rekrutacyjnym!):

  •  

   

   

   

   

   

   

  REKRUTACJA 15-22.11.2022

   

  Wyniki rekrutacji pod linkiem.

   

   

  ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

  „ECHOKARDIOGRAFIA PRZEZKLATKOWA”

   

  STUDENCI oraz STUDENTKI

  V i VI ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

   

   

  Zapraszamy do udziału w WARSZTATACH Z ZAKRESU ECHOKARDIOGRAFII PRZEZKLATKOWEJ!

   

  Efektem warsztatów będzie nabycie wiedzy o:

  • zarysie podstaw fizycznych ultrasonografii (podstawy echokardiografii 2D, technik dopplerowskich)
  • budowie i obsłudze aparatów ultrasonograficznych dedykowanych do badań echokardiograficznych
  • artefaktach USG i ich znaczeniu projekcjach echokardiograficznych
  • prawidłowym obrazie i normach
  • anatomii ultrasonograficznej serca i dużych naczyń
  • jamach serca - ocena wielkości i funkcji
  • wadach zastawkowych - ocena zaawansowania i interpretacja.

   

  Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymają certyfikat.

   

  Kto: studenci V i VI roku kierunku lekarskiego

  Limit osób: 30

  Liczba godzin szkolenia: 12

  Kiedy: rok akademicki 2022/2023

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 15-22.11.2022

   

  Uwaga! W szkoleniu NIE mogą brać udziału osoby, które skorzystały z tego kursu w roku ubiegłym.

   

  W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów w procesie rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Po zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniu poziomu kompetencji. Badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu będzie przebiegało dwuetapowo, przed rozpoczęciem kursu i po zakończeniu ścieżki wsparcia przewidzianej Projektem, w celu podsumowania efektów otrzymanego wsparcia.

  Bilans kompetencji przeprowadzony będzie w formie elektronicznej (ankieta online). Odmowa udziału w badaniu poziomu kompetencji oznacza brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do dnia 22.11.2022 do Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój 210).

  W przypadku pytań lub wątpliwości co do dokumentacji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem Projektów Pomocowych.

   

  Wydrukowane formularze rekrutacyjne znajdują się również na stoliku w holu przy Dziale Projektów Pomocowych (prawe skrzydło pałacu, I piętro).

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:

  Karolina Cylwik - tel.: 85 686-51-77, e-mail: zpu3@umb.edu.pl.

   

  O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Prosimy sprawdzać e-mail, w tym folder SPAM.

   

  Dokumenty do pobrania:

   

  Dokumenty projektowe do zapoznania się (prosimy nie składać tych dokumentów wraz z formularzem rekrutacyjnym!):