• 16.10.2019 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Informacje ogólne

    

   PEŁNA OPŁATA REJESTRACYJNA

    

   Wszyscy uczestnicy

   550 zł do 25.04.2020,   600 zł po 25.04.2020

    

   Doktorant  (czynny udział - prezentacja pracy) 

   350 zł do 25.04.2020,   400 zł po 25.04.2020

    

   Student (czynny udział przez cały okres konferencji - prezentacja pracy)

   250 zł do 25.04.2020,   300 zł po 25.04.2020

    

   Pełna opłata rejestracyjna upoważnia do

   • prezentacji dowolnej liczby prac
   • wstępu na salę obrad i teren wystawowy Konferencji
   • uzyskania materiałów zjazdowych, identyfikatora i certyfikatu udziału
   • udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji
   • udziału we wszystkich imprezach towarzyszących
   • udziału w warsztatach
   • kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach
   • obiadu w dniach Konferencji

    

   Osoba towarzysząca

   450 zł do 25.04.2020,   500 zł po 25.04.2020

    

   Pełna opłata rejestracyjna osoby towarzyszącej upoważnia do

   • wstępu na salę obrad i teren wystawowy Konferencji
   • otrzymania identyfikatora
   • kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach
   • obiadu w dniach Konferencji
   • udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji
   • udziału we wszystkich imprezach towarzyszących

    

    

    

   CZĘŚCIOWA OPŁATA REJESTRACYJNA

    

   250 zł do 25.04.2020,    300 zł po 25.04.2020

    

   Częściowa opłata rejestracyjna upoważnia do

   • prezentacji dowolnej liczby prac
   • wstępu na salę obrad i teren wystawowy Konferencji
   • uzyskania materiałów zjazdowych, identyfikatora i certyfikatu udziału
   • kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach
   • obiadu
   • udziału w warsztatach
   • nie obejmuje udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji oraz we wszystkich imprezach towarzyszących

    

    

   DODATKOWE OPŁATY NIEUJĘTE WE WPISOWYM ZASADNICZYM

   • koszt druku jednej pracy w każdej monografii - 250 zł
    • jedna osoba może drukować kilka prac (każda oddzielnie płatna);
    • można drukować prace nie będąc uczestnikiem Konferencji

    

    

   O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje termin wpłaty na konto,

   a nie data rejestracji!

    

    

    

    

   WAŻNE TERMINY

   do 25.04.2020

   • niższa wartość opłat wpisowych
   • ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa czynnego
   • ostateczny termin nadesłania streszczenia prac
   • ostateczny termin nadesłania pełnej wersji pracy do druku

    

    

    

   REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

    

   do 4 maja 2020 roku - zwrot 50% wpłaconej sumy
   od 5 maja do 10 maja 2020 roku - zwrot 25% wpłaconej sumy

   po 10 maja 2020 roku - nie przysługuje zwrot kosztów

    

    

   KONTO

    

   Stowarzyszenie „Pro Salute”
   ul. Mieszka I 4/131, 15-054 Białystok
   Nr konta: 98 1950 0001 2006 0038 7745 0003

  • Organizatorzy

   Patronat honorowy

   Komitet Organizacyjny

   Komitet Naukowy

   Patronat medialny

   Miejsce obrad

   Goście konferencji

   Partnerzy

   Akcja Charytatywna

   Monografie
   z poprzednich lat