• 07.01.2021 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Informacje ogólne

    

   W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego związanego z trwającą pandemią COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z organizacji konferencji lub zmiany jej formy na online i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji

    

   PEŁNA OPŁATA REJESTRACYJNA

    

   Wszyscy uczestnicy

   550 zł do 25.08.2021,   600 zł po 25.08.2021

    

   Doktorant  (czynny udział - prezentacja pracy) 

   350 zł do 25.08.2021,   400 zł po 25.08.2021

    

   Student (czynny udział przez cały okres konferencji - prezentacja pracy)

   150 zł do 25.08.2021,   200 zł po 25.08.2021

    

   Pełna opłata rejestracyjna upoważnia do

   • prezentacji dowolnej liczby prac
   • wstępu na salę obrad i na teren wystawowy Konferencji
   • uzyskania materiałów zjazdowych, identyfikatora i certyfikatu udziału
   • udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji
   • udziału we wszystkich imprezach towarzyszących
   • udziału w warsztatach
   • kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach
   • obiadu w dniach Konferencji

    

   Osoba towarzysząca

   450 zł do 25.08.2021,   500 zł po 25.08.2021

    

   Pełna opłata rejestracyjna osoby towarzyszącej upoważnia do

   • wstępu na salę obrad i na teren wystawowy Konferencji
   • otrzymania identyfikatora
   • kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach
   • obiadu w dniach Konferencji
   • udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji
   • udziału we wszystkich imprezach towarzyszących

    

    

   CZĘŚCIOWA OPŁATA REJESTRACYJNA

    

   250 zł do 25.08.2021,    300 zł po 25.08.2021

    

   Częściowa opłata rejestracyjna upoważnia do

   • prezentacji dowolnej liczby prac
   •   wstępu na salę obrad i na teren wystawowy Konferencji
   • uzyskania materiałów zjazdowych, identyfikatora i certyfikatu udziału
   • kawy, herbaty, ciastek w trakcie przerw w obradach
   • obiadu
   • udziału w warsztatach
   • nie obejmuje udziału w ceremonii otwarcia i zamknięcia Konferencji oraz we wszystkich imprezach towarzyszących

    

   Dodatkowe opłaty nieujęte we wpisowym zasadniczym

   • koszt druku jednej pracy w każdej monografii - 250 zł
   • jedna osoba może drukować kilka prac (każda oddzielnie płatna);
   • można drukować pracę nie będąc uczestnikiem Konferencji

    

   O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje termin wpłaty na konto,

   a nie data rejestracji!

    

   WAŻNE TERMINY

   do 30.06.2021

   • ostateczny termin nadesłania pełnej wersji pracy do druku

    

   do 25.08.2021

   • niższa wartość opłat wpisowych
   • ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa czynnego
   • ostateczny termin nadesłania streszczenia prac

    

   REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

    

   • do 25 sierpnia 2021 roku - zwrot 50% wpłaconej sumy;
   • od 25 sierpnia do 20 września 2021 roku - zwrot 25% wpłaconej sumy;
   • po 20 września 2021 roku - nie przysługuje zwrot kosztów

    

   KONTO

    

   Stowarzyszenie „Pro Salute”
   ul. Mieszka I 4/131, 15-054 Białystok
   Nr konta: 98 1950 0001 2006 0038 7745 0003