• 07.01.2021 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Organizatorzy

   GŁÓWNY ORGANIZATOR

    

   Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   ul. M. Skłodowskiej-Curie 7a, 15-096 Białystok

   tel/fax: (85) 748 55 28, e-mail: zzom@umb.edu.pl

    

    

   WSPÓŁORGANIZATORZY

    

   • Stowarzyszenie „Pro Salute”
   • Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   • Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej UMB
   • Wydawnictwo Silva Rerum
   • Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   • Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
   • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
   • Polskie Towarzystwo Higieniczne
   • Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   • Studenckie Koła Naukowe Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   • Studenckie Koło Naukowe Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   • Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Białymstoku