• Pensum dydaktyczne. Pałac Branickich. Widok od strony ogrodów. Logotyp 65 lat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku