• Dział Spraw Studenckich. Studenci w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku