Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O projekcie.
 • Projekt Teraz już wiem

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami edukacyjnymi przygotowanymi przez naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku!

   

  Dowiedź się więcej
 • Ostatnia zmiana 10.12.2022 przez Administrator UMB

  O projekcie

  "Biologia i Chemia po akademicku 2” to kontynuacja projektu dla młodzieży licealnej z klas o profilach ścisłych (biologiczno-chemicznych, medycznych, matematyczno-fizycznych itp.), który był realizowany na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2022 roku pod nazwą Biologia i chemia po akademicku, również z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, dlatego zdecydowaliśmy się je zorganizować również w 2023 roku.
  Projekt polega na przygotowaniu serii zajęć praktycznych w zakładach i laboratoriach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) oraz konsultacji tematycznych z ekspertami akademickimi.

  Celem projektu jest wspieranie uczniów szkół ponadpodstawowych i poszerzanie ich wiedzy z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.
  Projekt „Biologia i chemia po akademicku 2 ” ma za zadanie ukazać uczniom akademickość nauk biologiczno-chemicznych, polegającą na rozszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole oraz jej praktycznym zastosowaniu. Pragniemy, aby biologia i chemia, przedmioty, które kojarzą się uczniom z wiedzą teoretyczną zdobywaną w celu uzyskania dobrych wyników na egzaminie maturalnym, stały się realnym zainteresowaniem, które młodzież chciałaby rozwijać na studiach. Warsztaty, w których uczniowie będą brali aktywny udział ukazują praktyczne zastosowanie zdobywanej przez nich w szkole wiedzy. Nasze działania dają możliwość bezpłatnego zgłębienia nauk medycznych, ale w sposób ciekawy, polegający na doświadczeniach. Wartością dodaną jest poznanie przez uczniów specyfiki pracy w zawodach medycznych.
  Celem organizacji konsultacji z ekspertami na poziomie akademickim jest danie uczniom możliwości rozwinięcia tematów, które ich ciekawią, a których z różnych względów nie mają możliwości rozwinięcia w szkole. Ogromną zaletą jest również możliwość zgłaszania tematów poprzez uczestników, co zapewnia najlepsze dopasowanie tematów omawianych przez ekspertów UMB z rzeczywistymi potrzebami młodzieży. Konsultacje z ekspertem w małej grupie uczestników pozwalają na indywidualne podejście do ucznia oraz szczegółowe rozwinięcie zgłoszonego problemu naukowego. Wartością dodaną jest udostępnienie omawianych kwestii w formie dokumentu elektronicznego na stronie Uczelni, tak by uzyskane podczas konsultacji informacje i wnioski naukowe były ogólnodostępne i służyły większej grupie uczniów.

  W projekcie przewidziany jest udział grup 10-14 osobowych. Liczebność grupy podyktowana jest troską o jak najlepsze warunki przeprowadzenia zajęć, swobodny dostęp do sprzętu laboratoryjnego, a także możliwość indywidualnego podejścia prowadzących do uczestników. Uczniowie będą mogli swobodnie wybierać spośród zaproponowanych tematów, rejestrując się na nie indywidualnie