Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zajęcia.
 • Ostatnia zmiana 15.05.2024 przez Administrator UMB

  Zajęcia

  Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w bezpłatnych zajęciach praktycznych z wykorzystaniem wiedzy z biologii i chemii.

  Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży z klas o profilach ścisłych (biologiczno-chemicznych, medycznych, matematyczno-fizycznych itp.).

  W ramach projektu przygotowaliśmy serię zajęć praktycznych w zakładach, klinikach, laboratoriach i centrach naukowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poprowadzone przez kadrę akademicką naszej Uczelni.

  Zajęcia są bezpłatne. Odbywają się stacjonarnie w grupach do 14 osób i trwają 90 minut.

  Na każde zajęcia obowiązuje indywidualna rejestracja i decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby, które biorą udział pierwszy raz w Projekcie.

  Harmonogram zajęć:

  Zajęcia, które zaplanowane są od czerwca do listopada 2024. Rejestracje będą otwierane sukcesywnie

  - Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii – Ocena jakości wody - 28 września 2024 godz. 9:00 i 11:00

  - Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Opieka nad pacjentami na intensywnej terapii

  - Centrum Symulacji Medycznych - Symulacje medyczne w praktyce

  - Zakład Bromatologii – Analiza jakości żywności

   

  6 czerwca 2024 - Kurs szycia chirurgicznego w pigułce - zaprasza Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

  Rejestracja na zajęcia Kurs szycia chirurgicznego w dniu 6 czerwca 2024 roku o godz. 14:00

  Rejestracja na zajęcia Kurs szycia chirurgicznego w dniu 6 czerwca 2024 roku o godz. 15:45

   

  Kurs szycia chirurgicznego

   

  Zajęcia, które się odbyły:

   

  • 5 kwietnia 2024 - Biochemiczne podstawy życia

  Rejestracja na zajęcia Biochemiczne podstawy życia w dniu 5 kwietnia 2024 godz. 10:30 została zakończona. Wysłaliśmy informację o zakwalifikowaniu
   

  Rejestracja na zajęcia Biochemiczne podstawy życia w dniu 5 kwietnia 2024 godz. 12:15. Wysłaliśmy informację o zakwalifikowaniu.

  Zakres zajęć:

  Biochemia zajmuje się badaniem molekularnych podstaw życia – bada mechanizmy chemiczne wielu kluczowych procesów biologicznych oraz odkrywa nowe, kluczowe związki występujące w organizmach żywych. Ta dziedzina nauki ma głęboki wpływ na medycynę. Znajomość jej podstaw daje możliwość zrozumienia nowoczesnej farmakologii, genetyki czy też fizjologii. W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące podstawowych makrocząsteczek organizmu ludzkiego takich jak: białka, cukry, tłuszcze i kwasy nukleinowe oraz zostaną przeprowadzone doświadczenia mające na celu zarówno ich identyfikację jak i poznanie właściwości.  

  Zajęcia poprowadziły dr Anna Tokarzewicz i dr Justyna Bączyk z Zakładu Biochemii Lekarskiej

  5 kwietnia 2024 zajęcia biochemiczne podstawy życia

  • 5 i 6 marca 2024 - Cytometria przepływowa limfocytów

  Rejestracja na zajęcia Cytometria przepływowa limfocytów w dniu 5 marca 2024 została zakończona. Wysłaliśmy informację odnośnie zakwalifikowania

  Rejestracja na zajęcia Cytometria przepływowa limfocytów w dniu 6 marca 2024. Wysłaliśmy informację odnośnie zakwalifikowania

   

  Zajęcia w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej poprowadziły dr hab. Małgorzata Rusak i dr Joanna Pawlus.

  Limfocyty nie robią z wyglądu specjalnego wrażenia. W mikroskopie świetlnym zobaczymy małe komórki, w których jądro komórkowe otoczone jest wąskim rąbkiem cytoplazmy. Pomimo tego są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego , do przetrwania organizmu. U ludzi, którzy nie mają wystarczającej liczby tych komórek na skutek stosowanego leczenia czy w przebiegu chorób immunologicznych istnieje bardzo wysokie ryzyko śmierci z powodu infekcji i raka. Dzięki zastosowaniu wieloparametrycznej metody jaką jest cytometria przepływowej możemy podzielić limfocyty ze względu na ich rolę. Limfocyty T, które u nas dominują , to podróżnicy zaczynające swoją podróż w miejscu powstania i wędrujące do miejsca zagrożenia. Limfocyty B są wyjątkowe i bardzo niebezpieczne, zarówno dla przyjaciół jak i wrogów naszego organizmu, ponieważ produkują przeciwciała stojące na straży naszej odporności.

  W części warsztatowej uczniowie obejrzeli rozmazy krwi z limfocytami obecnymi w chorobach nowotworowych i infekcjach oraz wykonanali barwienia komórek krwi i ich analizę na cytometrze przepływowym.

  Baner Zajęcia cytometria przepływowa limfocytów

   

  • 5 i 6 lutego 2024 - Tkanka tłuszczowa, otyłość i zaburzenia metaboliczne

  Rejestracja na zajęcia Tkanka tłuszczowa, otyłość i zaburzenia metaboliczne w dniu 5 lutego 2024 została zakończona. Wysłaliśmy informację o zakwalifikowaniu.

  Rejestracja na zajęcia Tkanka tłuszczowa, otyłość i zaburzenia metaboliczne w dniu 6 lutego 2024 została zakończona. Wysłaliśmy informację o zakwalifikowaniu.

  Zajęcia w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych poprowadziły prof. dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska i dr Monika Imierska.

  Spotkanie było poświęcone tematyce otyłości i jej wpływu na zdrowie. W trakcie wydarzenia omówione zostały kluczowe aspekty nadmiernego przyrostu masy ciała jako czynnika ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, a także skuteczne strategie prewencji i zarządzania tym problemem. W części praktycznej uczestnicy aktywnie wzięli udział w pomiarach antropometrycznych, rozwijając umiejętności precyzyjnego ustalania masy ciała, obwodów talii, bioder oraz obliczania indeksu BMI. Dodatkowo mieli możliwość dokonania pomiaru poziomu glukozy, cholesterolu i triglicerydów, co pozwoliło im lepiej zrozumieć relacje między nadwagą a zdrowiem metabolicznym.

  Zajęcia 5 i 6 lutego 2024 Tkanka Tłuszczowa

  27 stycznia 2024 - Biomarkery śliny jako przyszłość medycyny laboratoryjnej

  Rejestracja na zajęcia Biomarkery śliny jako przyszłość medycyny laboratoryjnej godz. 9:00 została zakończona. Wysłaliśmy informację o zakwalifikowaniu.

  Rejestracja na zajęcia Biomarkery śliny jako przyszłość medycyny laboratoryjnej godz. 11:00 została zakończona. Wysłaliśmy informację o zakwalifikowaniu.

  Zajęcia w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii poprowadzą dr hab. Mateusz Maciejczyk i mgr Edyta Gołaś.

  Coraz większe nadzieje wiąże się z wykorzystaniem śliny w laboratoryjnej diagnostyce biomedycznej. Ślinowe biomarkery mogą być pomocne w rozpoznawaniu i różnicowaniu wielu chorób ogólnoustrojowych, terapii monitorowanej stężeniem leku, a także w medycynie sądowej. Prawidłowy sposób pobierania śliny determinuje jakość oznaczanych w niej parametrów diagnostycznych. Celem zajęć jest zapoznanie z wybranymi metodami pobierania śliny stosowanymi w badaniach biomedycznych i diagnostyce laboratoryjnej, jak również ocena wybranych biomarkerów śliny za pomocą testów barwnych. Uczestnicy zajęć ocenią stężenie wybranych elektrolitów w próbkach śliny niestymulowanej i stymulowanej. 

  Zajęcia 27 stycznia 2024 Biomarkery śliny jako przyszłość medycyny laboratoryjnej