Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekty SON.
 • Ostatnia zmiana 01.12.2023 przez Administrator UMB

  Projekty SON

  Program "Społeczna Odpowiedzialność Nauki II"

  Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

  Program składa się z modułów:

  1. „Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:

  a) popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,

  b) organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,

  c) organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,

  d) popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;

  2. "Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

   

  W ramach programu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zrealizował dotychczas 7 projektów: